Bevillinger

Biomedicinsk Institut modtager hvert år økonomisk støtte fra en række bevillingsgivere. Her på siden får du et overblik over et udvalg af fonde og råd, der har støttet vores forskning.

Billede med logoer fra de forskellige fonde, der har støttet BMI's forskning

Endvidere har disse fonde støttet instituttets forskning:

 • Fonden til Lægevidenskabens Fremme
 • Deseireé og Niels Ydes Fond
 • Advokat Bent Thorbergs Fond
 • Arvid Nilssons Fond
 • Torben og Alice Frimodts Fond
 • Augustinus Fonden
 • Alfred Benzons Fond
 • Eva og Henry Frænkels Mindefond
 • Snedker Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond
 • Birthe og John Meyers Fond
 • Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis' Legat
 • Familien Hede Nielsens Fond
 • Gerda og Aage Haensch' Fond
 • Alfred Benzons Fond
 • Fonden af 17.12.1981
 • P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Poul og Erna Sehested Hansens Fond
 • Ingebord og Emanuel Jensens Mindelegat til videnskabelig forskning
 • Hans Skoubys og Hustru Emma Skoubys Fond
 • Michaelsen Fonden
 • Vera og Carl Johan Michaelsens Legat
 • Karen Elise Jensens Fond
 • Ketty og Ejvind Lyngsbæks Fond
 • Kathrine og Vigo Skovgaards Fond
 • Direktør Jacob Madsens og Hustru Olga Madsens Fond
 • Direktør Emil C. Hertz og Hustru Inger Hertz Fond
 • Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustrus Legat
 • Mindefonden for Alice Brenaa
 • Læge Ingrid Munkholms Legat
 • Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat
 • Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond
 • Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat