Om Biomedicinsk Institut

Biomedicinsk Institut (BMI) er et tværfagligt institut, der dækker over syv forskningstemaer med ét fælles referencepunkt: 'Basal biomedicinsk forskning med vægt på et translationelt potentiale".

BMI's varemærke er basal og translationel biomedicin. Det tværfaglige udgangspunkt på BMI er evident, da mange af vores forskningsprojekter kombinerer forskellige metoder og tilgange i et tværfagligt setup, der ofte involverer samarbejder med nationale og internationale forskningsgrupper i den kliniske sektor såvel som i industrien. Vores forskere er ligeledes en aktiv del af forskellige centre, core faciliteter og netværk.

Instituttets årlige omsætning er på omkring 160 mio.kr., hvoraf omkring halvdelen kommer fra eksterne midler.

Sammensætning af medarbejdere

BMI har omkring 250 medarbejdere og et stort antal af eksternt knyttede forskere og undervisere såvel som mange studerende, der arbejder i en af vores forskningsgrupper. Samlet set består instituttet af omkring 500 personer.

Medarbejderstaben inkluderer dimittender inden for medicin og naturvidenskab som f.eks. molekylær biologer, biokemikere, analytikere, fysiologer, farmaceuter og klinikere såvel som et stærkt team bestående af laboranter, bioanalytikere og administrative medarbejdere.

Instituttets Faculty VIP-medarbejdere består af ca. 60 professorer, lektorer og adjunkter og inkluderer mange internationalt anerkendte topforskere, som har tiltrukket mange større nationale og internationale forskningsbevillinger og -priser.

Undervisning

Vores forskere leverer forskningsbaseret og klinisk relevant prægraduat undervisning og vejledning inden for biomedicin på en række kurser samt vejleder ph.d.-studerende indskrevet ved ph.d.-skolen.

BMI's historie

Biomedicinsk Institut fejrede sit 10-årsjubilæum den 1. januar 2017. Instituttet blev dannet, da fem mindre instituttet blev slået sammen til ét den 1. januar 2007:

  • Medicinsk Fysiologisk Institut (MFI)
  • Medicinsk Anatomisk Institut (MAI)
  • Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik (IMBG)
  • Farmakologisk Institut (FI)
  • Institut for Molekylær Patologi (IMP)

Instituttet er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.