Forskning på BMI

Instituttets forskning er translationel og placeret i krydsfeltet mellem basal sundhedsforskning og klinik/industri. Målet er at skabe ny viden, som kan bruges til forebyggelse og behandling af sygdomme som f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme, fedme og kræft.

Mange af vores forskningsprojekter kombinerer forskellige tilgange i et tværfagligt setup, der ofte involverer samarbejde med andre nationale og internationale forskningsgrupper samt klinik og industri.

Forskningstemaer og -grupper

Instituttets forskning sker inden for syv forskningstemaer, der hver omfatter et antal forskningsgrupper.

  • Endocrinology and Metabolism
  • Exercise Laboratories
  • Heart, Renal and Circulation
  • Inflammation, Metabolism and Oxidation
  • Molecular Cardiology and Membrane Proteins
  • Molecular Pharmacology
  • Cluster for Molecular Imaging

» Se forskningsgrupper på det engelske website

Forskningsmetoder


Vores forskning foregår fra ’bench to bedside’ og fra ’bedside to bench’ og spænder fra basale molekylære og cellebiologiske projekter til studier af intakte dyr og mennesker i både normale og patofysiologiske tilstande.

Tværfaglig forskning

Vores forskere på BMI er involveret i en række tværfaglige og tværfakultære initiativer.

Forskningscentre og netværk 

Forskere fra BMI er en del af følgende forskningscentre og netværk:

» Metabolismecenteret
» Center for Sund Aldring
» Center for Medical Research Methodology
» Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA)
» LOM - strategisk platform for livsstil, fedme og metabolisme forskning

2016-projekter & EU-projekter

Forskere fra BMI er en del af følgende 2016-projekter og større tværgående EU-projekter:

2016-projekter
» Living with Statins (SUND, SAMF, HUM)
» Governing Obesity (SUND, SCIENCE, HUM, JUR)
» Dynamical Systems (SCIENCE, SUND, SAMF)
» Copenhagen Women Study (SUND, SCIENCE, HUM)

EU-projekter
» AFIB TrainNet

Core faciliteter

Core faciliteter er faciliteter med specielt udstyr og specielle kompetencer. De er tilgængelige for forskergrupper på Københavns Universitet, men også for forskere fra andre universiteter og fra hospitaler. Forskere fra BMI er en del af følgende core faciliteter:

» Core Facility for Integrated Microscopy (CFIM)