Forskningstemaer

Instituttets forskning er translationel og placeret i krydsfeltet mellem basal sundhedsforskning og klinik/industri. Målet er at skabe ny viden, som kan bruges til forebyggelse og behandling af sygdomme som f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme, fedme og kræft.

Mange af vores forskningsprojekter kombinerer forskellige tilgange i et tværfagligt setup, der ofte involverer samarbejde med andre nationale og internationale forskningsgrupper samt klinik og industri.

Vores forskning foregår fra ’bench to bedside’ og fra ’bedside to bench’ og spænder fra basale molekylære og cellebiologiske projekter til studier af intakte dyr og mennesker i både normale og patofysiologiske tilstande.

Forskningen sker inden for syv forskningstemaer, der hver består af et antal forskningsgrupper: