Uddannelse og undervisning

Forskerne ved Biomedicinsk Institut udfører forskningsbaseret, klinisk relevant undervisning og vejledning på både bachelor- og kandidatniveau på flere uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Instituttes mission er at levere forskningsbaseret undervisning af højeste standard med det formål at uddanne fremtidens professionelle.

Vi anerkender, at vi mennesker ikke lærer ved at lytte, men ved praksis og refleksion. Derfor stræber vi efter at udvikle kvaliteten af vores kurser og vejledning i overensstemmelse med KU’s Vejledende principper for uddannelse. Vi bestræber os på at omdanne vores undervisningsaktiviteter til formater, der fremmer trygge læringsmiljøer og understøtter studentercentreret læring.

 

Ifølge “Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter” skal det videnskabelige personale oprette og løbende vedligeholde en undervisningsportefølje samt løbende udvikle deres pædagogisk-didaktiske kompetencer.

Ved BMI er undervisningsporteføljen, undervisningsplaner og visioner centrale udvælgelseskriterier i ansættelsesprocessen (lektor og professor).

Undervisningsporteføljen og løbende faglig udvikling inden for uddannelse er en integreret del af de årlige medarbejderudviklingssamtaler for alt videnskabeligt personale.

 

 

På BMI vægtes forskning og forskningsbaseret undervisning lige højt. BMI’s videnskabelige personale deltager i undervisningsaktiviteter på bachelor- og kandidatniveau svarende til (i gennemsnit) 40-50% af deres arbejdstid.

Vores medarbejdere understøtter de studerendes læring gennem synkrone studieaktiviteter såsom forelæsninger, seminarer, praktiske opgaver (laboratoriearbejde) og andre – synkrone eller asynkrone – studieaktiviteter samt ved design af eksamener og rettelse af opgaver.

De fleste af vores faste videnskabelige medarbejdere er involveret i kursusledelse. Vi anvender forskningsbaserede læringsdesignmetoder og værktøjer til at udvikle vores kurser til mere blended learning-miljøer.

 

 

De fleste af BMI’s forskere er involveret i vejledning af bachelor- og specialeprojekter med et stærkt fokus på forskningsintegration. Studerende kommer fra uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, men også fra andre fakulteter på Københavns Universitet og andre danske universiteter samt internationale programmer (f.eks. ERASMUS).

Læs mere om studenterprojekter

Hvis du ønsker at blive involveret i vores forskningaktiviteter gennem et studieprojekt, kan du finde opslåede projekter via linket ovenfor. Du kan også kontakte BMI’s forskere direkte, hvis du har en idé til et projekt.

 

 

Det meste af BMI’s akademiske personale er involveret i ph.d.-vejledning og i ledelse og undervisning på en række ph.d.-kurser.

Instituttet huser altid omkring 50-70 studerende, der er i gang med en ph.d. Ph.d.-studerende er primært indskrevet ved Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Tilgængelige ph.d.-stillinger annonceres på KU’s jobportal.

Ph.d.-studerende ved BMI bidrager til instituttets undervisningsaktiviteter, typisk ved at undervise i laboratorieøvelser. BMI har udviklet særlige workshops til onboarding og pædagogisk træning på dette karrierestadie.

 

 

BMI huser omkring 40-50 postdocs.

Instituttet er aktivt i BRIDGE Translational Excellence Programme, både ved at vejlede postdocs og tilbyde kurser i programmet.

BMI er også en del af fakultetets mentorprogram for postdocs.

Postdocs ved BMI bidrager til instituttets undervisningsaktiviteter, typisk ved at undervise i laboratorieøvelser, seminarer og som praktiske medvejledere for bachelor- og kandidatstuderende. BMI har udviklet et program til onboarding og pædagogisk træning på dette karrierestadie.

 

 

Nedenfor kan du få overblik over vores kurser på bachelor- og kandidatniveau på forskellige uddannelser samt de respektive kursusledere. Ved at klikke på navnet kan du finde information om en forskers interesseområde.

 Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser kan findes i KUs kursuskatalog.

Kurser på medicinuddannelsen

Semester Kursus Kursusleder

1. semester

Kursus i basal humanbiologi

Pia Lundegaard

4. semester

Kursus i mave, tarm og lever

Ole Hartvig Mortensen

Kursus i hjerte, kredsløb og lunger

 Thomas Jespersen

5. semester

Kursus i nyrer og urinveje

Olga Sosnovtseva

Kursus i endokrinologi, reproduktion og blod

Thomas Mandrup-Poulsen

Forberedende kursus i bachelorprojekt

Simon Francis Thomsen

Basal Farmakologi

Mette Rosenkilde

6. semester

Bachelorprojekt

Flemming Dela

Koordinering af modulet 'Farmakologi' i kursus i kliniske sygdomsenheder

Mette Rosenkilde,
Siv Hjorth

Kandidat-uddannelsen

Kandidatspeciale

Flemming Dela

Valgfrie kurser og ophold

Flemming Dela

Koordinering af modulet 'Farmakologi' i kursus i intern medicin og kirurgi

Mette Rosenkilde,
Siv Hjorth

Kurser på andre uddannelser

Uddannelse Kursus Kursusleder

Folkesundhedsvidenskab

Humanbiologi

Andreas Mæchel Fritzen

Sygdomslære for ikke-klinikere

Lykke Sylow

Odontologi

Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter

Pia Lundegaard

Organernes struktur og funktion i den raske og syge krop

Hanne Borger Rasmussen,
Julien Ochala

Humanbiologi

Human Anatomy and Systems Physiology

Morten Schak Nielsen

Human Pathophysiology

Thorkil Ploug

Course in Grant Application Writing

Alicia Lundby

Translational Pharmacology

Siv Hjorth

Molekylær Biomedicin

Humanbiologi

Pia Lundegaard

Human fysiologi

Morten Schak Nielsen

Medicin og Teknologi (Civilingeniør)

 Humanbiologi

Andreas Mæchel Fritzen

Pathophysiology

Signe Torekov

Sygdomslære for ikke-klinikere

Lykke Sylow

Modellering af fysiologiske systemer

Olga Sosnovtseva

Advanced Physiological Modelling

Olga Sosnovtseva

Course in Biomechanics of the Locomotor System

Tine Alkjær

Bachelor's Thesis

Tine Alkjær

Master's Thesis

Tine Alkjær

Sundhed og Informatik

Introkursus - Sundhed og Informatik

Jørgen Kanters

Humanbiologi

Andreas Mæchel Fritzen

Sygdomslære for ikke-klinikere

Lykke Sylow

Kvantitativ Biologi & Sygdomsmodellering

Kandidatspeciale

Jens Christian Brings Jacobsen