Innovation og samarbejde

Forskningen på Biomedicinsk Institut (BMI) har et stærkt translationelt fokus og det er afgørende for os, at den viden vi genererer bidrager til bedre muligheder for forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdomme som f.eks. diabetes, hjerte-kar-sygdomme, fedme og kræft. Vi har derfor en stærk tradition for samarbejde med den kliniske sektor og med industrien, og vores forskere søger hele tiden nye samarbejdsmuligheder.

Vores forskere har ligeledes haft succes med patentansøgninger og etableret forskellige spin-out virksomheder. Det er også blevet anderkendt gennem priser til vores forskere - herunder KUs Innovationspris i 2020 og 2017.

Vi har hele tiden for øje at finde nye muligheder for initiativer med fokus på innovation og på at styrke den translationelle forskning. For at understøtte dette har vi nedsat en særlig taskforce på BMI. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Task force on industrial and clinical relations

For at styrke BMI's dialog med industrien og den kliniske sektor har BMI nedsat et "Task force on industrial and clinical relations", der både består af forskere fra instituttet og af repræsentanter fra industrien og klinikken.​​​​​​​​

 

  • Morten Kjøbek Lamberts, MD, PhD. Overlæge, Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev-Gentofte Hospital og klinisk lektor og innovationsambassadør ved Institut for Klinisk Medicin.
  • Morten Lindow, Matrix Lead, Research Initiatives, Roche
  • Daniel B Timmermann, Head of GDD Innovation, Global Drug Discovery, Novo Nordisk
  • Bo Hjorth Bentzen, formand for taskforcen, lektor på BMI, BMI's Innovationsambassadør. 
  • Peter Johannes Holst, Lektor på BMI
  • Alexander Sparre-Ulrich CEO hos Antag Therapeutics, Ekstern lektor på BMI
  • Christina Christoffersen, næstformand for taskforcen, lektor på BMI og ansat på Department of Clinical Biochemistry, Rigshospitalet.
  • Cathrine Ørskov, institutleder og lektor på BMI. 
  • Helena Dominguez lektor på BMI og læge på Hjerteafdelingen, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og innovationsambassadør ved Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.
  • Lærke Smidt Gasbjerg adjunkt på BMI. 

 

Taskforcen tager initiativ til, at der løbende arrangeres netværksseminarer mellem forskere på instituttet og interesserede parter i klinikken og/eller industrien. Hovedfokus for de seneste netværksseminarer arrangeret af BMI har været "Cardiovascular Research" og "Obesity and Diabetes". 

Ligeledes arrangeres der besøg hos mulige samarbejdspartnere i industrien, og vores forskere præsenterer løbende ideer for mulige partnere.

I kraft af sin rolle som innovationsambassadør på instituttet, søger Bo Hjorth Bentzen at hjælpe instituttets forskere i forhold til, hvad et næste skridt kunne være ud fra netop deres planer og tanker i forhold til nye ideer med et innovativt perspektiv. I den forbindelse er the Pipeline på SUND en vigtig ressource.

 

Formand for taskforcen
​Bo Hjorth Bentzen
bobe@sund.ku.dk

Næstformand for taskforcen
Christina Christoffersen
​​Christinac@sund.ku.dk

BMI Spinouts

Binan logo
Minerva logo