Steen Larsen

Steen Larsen

Lektor

Medlem af:

  • Web: Center for Sund Aldring

  • Web Spor 3: Individualized health


Jeg har en kandidatgrad i human fysiologi fra 2008. I starten af 2013 har jeg indleveret min Doktor afhandling, som jeg håber at kunne forsvare i slutningen af 2013. Jeg er lige nu ansat som post doc i forskergruppen XLAB på det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Gruppen er partner i Center for Healthy Aging og i UNIK programmet.

Primære forskningsområder


Mit primære forskningsområde er mitokondrie fysiologi i forbindelse med sukkersyge, aldring og motion. 

Aktuel forskning


Jeg har i de sidste mange år forsket i mitokondrie funktion og om der er en kobling til insulin resistens. I de sidste år, har jeg undersøgt, om kolesterolsænkende medicin har en effekt på mitokondrie funktionen i skeletmuskulaturen. Dette er blevet publiceret i starten af 2013 i Journal of American College Cardiology. Der ud over er jeg i gang med at undersøge, hvad høj intensitets træning har af effekt på mitokondrierne. 

Undervisnings- og vejledningsområder


Vejleder på øvelsen om Energiomsætning & Metabolisme for medicinstuderende på 4. Semester.

Medvejleder for bachelor- og kandidatstuderende på medicin og idræts uddannelsen.

ID: 4969436