Thomas Jespersen

Thomas Jespersen

Professor

Medlem af:

    I min forskningsgruppe (Cardiac Physiology Laboratory) sigter vi på at belyse  fysiologiske funktioner af membranindlejrede og associerede proteiner gennem molekylære, biokemiske, farmakologiske og elektrofysiologiske undersøgelser.

    Vores primære forskning fokuserer på hjerteelektrofysiologi og arytmier. Vi har dog også igangværende projekter, der rækker fra metaboliske sygdomme til nervesygdomme, dog alle med et udgangspunkt i elektrisk signallering over cellemembranen.

    Vore løbende målsætning er at opdage og opklare nye funktionelle roller for de membranproteiner der er involveret i elektrisk regulering af hjerte- og epitelvæv samt af CNS. Vores mål er at inkorporere in vitro fund i en hel-organ kontekst ved brug af ex vivo og in vivo metoder. Vores metodiske tilgang spænder således fra molekylære og biokemiske metoder, til elektrofysiologi på enkelt celle niveau og isolerede gnaverhjerter, til in vivo forsøg på store forsøgsdyr. Endvidere har vi en tæt kontakt til klinikere på bl.a. Rigshospitalet.

    ID: 8117