Charlotte Mehlin Sørensen

Charlotte Mehlin Sørensen

Lektor


Min forskning omhandler primært nyrens funktions og dennes indflydelse på blodtrykket. Vi kigger på gap junctions, kalium kanaler og calcium kanaler i nyrens kar. Jeg underviser primært i nyrefysiologi, karfysiologi samt kardiovaskulær farmakologi. Jeg er medforfatter på lærebogen ”Basal Nyrefysiolgi”, som vi bruger i vores undervisning. 

Primære forskningsområder


Gruppens forskning er primært rettet mod nyrens autoregulering i dyr med normal eller forhøjet blodtryk. Vi kigger på intercellulær kommunikation via gap junctions i nyrens kar og dennes betydning for autoreguleringen. Vi undersøger også betydningen af kalium kanaler i nyrens hæmodynamik.

Undervisnings- og vejledningsområder


Nyrefysiologi, kardiovaskulær farmakologi, vaskulære fysiologi

Vejledning: Phd.d., speciale, bachelor samt forskningsårsstudenter

ID: 12098