Undervisning

Forskerne ved Biomedicinsk Institut leverer forskningsbaseret, klinisk relevant prægraduat undervisning og vejledning inden for feltet biomedicin på en række af SUND's uddannelser.

Nedenfor finder du en oversigt over de kurser, BMI's forskere underviser på. Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser kan findes i KUs kursuskatalog.

Kurser på medicinuddannelsen

Semester Kursus Kursusleder

1. semester

Kursus i basal humanbiologi

Pia Lundegaard

4. semester

Kursus i mave, tarm og lever

Ole Hartvig Mortensen

Kursus i hjerte, kredsløb og lunger

 Thomas Jespersen

5. semester

Kursus i nyrer og urinveje

Olga Sosnovtseva

Kursus i endokrinologi, reproduktion og blod

Thomas Mandrup-Poulsen

Forberedende kursus i bachelorprojekt

Simon Francis Thomsen

Basal Farmakologi

Mette Rosenkilde

6. semester

Bachelorprojekt

Flemming Dela

Koordinering af modulet 'Farmakologi' i kursus i kliniske sygdomsenheder

Mette Rosenkilde,
Siv Hjort

Kandidat-uddannelsen

Kandidatspeciale

Flemming Dela

Valgfrie kurser og ophold

Flemming Dela

Koordinering af modulet 'Farmakologi' i kursus i intern medicin og kirurgi

Mette Rosenkilde,
Siv Hjort

Kurser på andre uddannelser

Uddannelse Kursus Kursusleder

Folkesundhedsvidenskab

Humanbiologi

Andreas Mæchel Fritzen

Sygdomslære for ikke-klinikere

Lykke Sylow

Odontologi

Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter

Pia Lundegaard

Organernes struktur og funktion i den raske og syge krop

Hanne Borger Rasmussen,
Julien Ochala

Humanbiologi

Human Anatomy and Systems Physiology

Morten Schak Nielsen

Human Pathophysiology

Thorkil Ploug

Course in Grant Application Writing

Alicia Lundby

Translational Pharmacology

Siv Hjorth

Molekylær Biomedicin

Humanbiologi

Pia Lundegaard

Human fysiologi

Morten Schak Nielsen

Medicin og Teknologi (Civilingeniør)

 Humanbiologi

Andreas Mæchel Fritzen

Pathophysiology

Signe Torekov

Sygdomslære for ikke-klinikere

Lykke Sylow

Modellering af fysiologiske systemer

Olga Sosnovtseva

Advanced Physiological Modelling

Olga Sosnovtseva

Course in Biomechanics of the Locomotor System

Tine Alkjær

Bachelor's Thesis

Tine Alkjær

Master's Thesis

Tine Alkjær

Sundhed og Informatik

Introkursus - Sundhed og Informatik

Jørgen Kanters

Humanbiologi

Andreas Mæchel Fritzen

Sygdomslære for ikke-klinikere

Lykke Sylow

Kvantitativ Biologi & Sygdomsmodellering

Kandidatspeciale

Jens Christian Brings Jacobsen