Hvad kræver et studenterprojekt?

Nedenfor kan du læse mere om, hvad det kræver af dig som studerende at starte et studenterprojekt hos BMI. Her kommer vi med anbefalinger om lærerige workshops og nyttige ressourcer, som er gode at kende - også inden man begynder sit projekt. Det gælder akademisk informationssøgning, håndtering af henvisninger og god videnskabelig skik.

Rådfør dig med din vejleder, om hvilke af nedenstående elementer, der kunne være relevante for dig og dit projekt.

 

Litteraturdatabaser

Medmindre du allerede har deltaget i et litteratursøgningskursus, burde du melde dig til et kursus i litteratursøgning på PubMed, Embase, mm., som bliver tilbudt af Københavns Universitetsbibliotek.

Du finder en oversigt over KUB's kurser og workshops her.

Litteraturhåndtering

Du får brug for et program til at håndtere dit projekts henvisninger.

Københavns Universitetsbibliotek tilbyder jævnligt workshops for en række programmer, som holder styr på dine henvisninger (fx Endnote eller open source-programmet Zotero). Tjek med din vejleder, hvilket program de anbefaler/selv bruger, og deltag på det pågældende kursus.

Du finder en oversigt over KUB's kurser og workshops her.

På Absalon finder du derudover et online-kursus om akademisk informationssøgning, håndtering af henvisninger og god videnskabelig skik. Kurset er udviklet af Københavns Universitetsbibliotek og tager under en time at gennemføre.

 

 

Brug af figurer og illustration

Når du bruger figurer fra andre kilder i din rapport eller speciale, skal du overholde copyright-regler, dvs. få tilladelse til at gengive figuren. Disse tilladelser skal du helst gemme samme sted, som du gemmer alt andet materiale relateret til dit projekt.

Du kan læse om god videnskabelig skik på universitets side.

 

 

Værktøjskasse (Toolbox in English Medium Instruction)

Du kan finde korte videoer om, hvordan du læser og skriver akademisk. Videoerne er del af en værktøjskasse for akademisk læsning og skrivning, som Center for Internationalisering og Parallelsproglighed og Institut for Idræt og Ernæring har udarbejdet. Det er oprindeligt tiltænkt specialeprojekter, men kan sagtens bruges til bachelor- og andre projekter. 

Videoerne om akademisk læsning og skrivning findes her.

Better Thesis

Better Thesis er en frit tilgængelig undervisningsressource, som tilbyder en række guides til, hvordan du planlægger, strukturer og skriver en universitetsopgave på kandidatniveau.

Besøg Better Thesis her.