10. maj 2017

Månedens forskerportræt: Birgitte Holst

Birgitte Holst er professor MSO i farmakologi med et molekylær metabolisk fokus og forsker i overvægt og diabetes. Birgittes primære forskning består blandt andet i at undersøge, hvordan lægemidler påvirker kroppens tendenser til overspisning.

Tilbage i 2003 var Birgitte Holst med til at opdage, at den såkaldte ghrelin-receptor, der spiller en væsentlig rolle i forbindelse med overspisning. Ghrelin-receptoren prøver konstant at overbevise hjernen om, at kroppen skal spise – også selvom kroppen ikke har brug for mad.

Siden da har Birgitte Holsts basale forskning været essentiel for medicinalindustriens arbejde med udviklingen af nye lægemidler, der påvirker appetitten. Samarbejdet med medicinalindustrien har for nyligt ført til en bevilling fra Takeda til en 1-årig postdoc med henblik på udviklingen af en pille, der skal simulere en gastric bypass operation.

”Helt konkret undersøger jeg, hvordan maven og hjernen kommunikerer sammen”, siger Birgitte og forklarer, at særligt appetitregulering er et af nøgleordene i hendes forskning: ”Forståelsen af, hvad det er, der regulerer appetitten, er vigtig i forhold til at bekæmpe overspisning. Hvad er det, der gør, at vi spiser som vi gør, selv om vores krop egentlig ikke har brug for det? Samtidig undersøger vi også, hvad der sker med kroppen, når man taber sig”.

Ved siden af sin forskning er professor Birgitte Holst kursusleder på kurset Translational Pharmacology, hvor hun underviser de studerende i processen for tilblivelsen af lægemidler.

Ud over sin ansættelse på BMI er Birgitte Holst tilknyttet Metabolismecenteret, hvor hun har et tæt samarbejde med blandt andre Jens Juul Holst og Bolette Hartmann. Desuden er Birgitte også leder af core faciliteten Rodent Metabolic Phenotyping Center, som undersøger, hvordan kropsammensætning på mus fungerer, herunder hvordan mus optager og forbrænder næring.

Birgitte blev en del af BMI i forbindelse med, at INF blev nedlagt pr. 1. marts.

Læs mere om Birgittes forskning