26. februar 2016

Andreas Kjær modtager ERC Advanced Grant

Professor og overlæge Andreas Kjær har modtaget ERC Advanced Grant for sit projekt ’Molekylær billeddannelse og målsøgende terapi af aggressiv kræft’.

Fokus for projektet er skræddersyet kræftbehandling med udgangspunkt i molekylær karakteristik af tumoren. Normalt foregår dette på udtagne vævsprøver, men vha. molekylær billeddannelse med PET kan det gøres ikke-invasivt og uden risiko for at overse særligt aggressive områder af tumoren.

”Vi har for nyligt udviklet et PET-sporstof, hvor man med en skanning kan forudse, om en tumor er aggressiv og vil sprede sig. Resultaterne er lovende, og med udgangspunkt heri, vil vi nu videreudvikle påvisning af aggressiv kræft med PET gennem nye sporstoffer samt i kombination med avanceret MR-teknologi”, fortæller Professor Andreas Kjær og fortsætter:

”Vores intention er at udvikle en særlig udgave af vores teknologi, der vha. optisk billeddannelse kan bruges til at afgrænse tumoren og metastaser under operation og på den måde sikre, at kirurgen fjerner alt kræftvæv. Endelig vil vi udvikle vores teknologi til brug som målsøgende strålebehandling, der kun bestråler aggressive kræftceller, hvilket øger effektiviteten og nedsætter bivirkninger. Dette vil være væsentlig i forhold til kræftkirurgi”.

Andreas ser tildelingen af ERC Advanced Grant, som en anerkendelse af hele forskergruppens målrettede indsats over de seneste godt 10 år, og af alle de samarbejdspartnere gruppen har i Danmark og internationalt. Særligt giver han udtryk for, at han synes, det er meget positivt, at der er givet et ERC Advanced Grant til et kræftforskningsprojekt, der er drevet af åbenlyse kliniske behov, og som har til formål at få implementeret nye metoder i patientbehandling.

Andreas Kjær er forskningsgruppeleder af Cluster for Molekylær Imaging på Biomedicinsk Institut.

Læs mere om tildeling af prisen