Mette Munk Wessel

Mette Munk Wessel

Gæsteforsker

Medlem af:

    Primære forskningsområder


    Cluster for Molecular Imaging
    beskæftiger sig med udvikling og anvendelse af nye billeddannende metoder med positron emissions tomografi (PET) indenfor kræft og hjerte-kar-sygdomme.

    ID: 33977657