Mette Flethøj Madsen

Mette Flethøj Madsen

Gæsteforsker

Titel: Motions-induceret træthed i hjertet hos heste

Baggrund for projektet

Studier hos humane udholdenhedsatleter har påvist nedsat pumpefuktion af hjertet i de første 24-48 timer efter fx Maraton eller Triathlon. Disse fund har givet anledning til en hypotese om, at hjertemuskulaturen kan blive "træt", ligesom det kendes fra de øvrige (tværstribede) muskler i kroppen. Fænomenet er blevet døbt "Exercise-induced cardic fatigue" eller på dansk "Motions-induceret hjertetræthed". De præcise risikofaktorer kendes endnu ikke, men tilstanden er forbigående og har tilsyneladende igen kroniske konsekvenser.

Et andet fænomen, som også kan ses hos atleter, er "pludselig hjertedød", hvor raske idrætsudøvere i sjældne tilfælde dør under eller umiddelbart efter hård fysisk træning som følge af hjertesvigt. Dette ses både hos humane atleter og konkurrence/væddeløbsheste og har stor offentlig bevågenhed. De præcise årsagsforhold og sygdomsmekanismer er også her dårligt belyste, hvilket vanskeliggør forebyggende tiltag. Fra humane studier mistænkes især forstyrrelser i hjerterytmen for at være medvirkende, hvilket også formodes at være tilfældet hos heste. Kollaps eller dødsfald af hesten under konkurrence eller træning er en meget farlig hændelse for rytteren, ligesom det naturligvis er uacceptabelt for hesten.Distanceridning er en voksende disciplin indenfor ridesporten i både Danmark og internationalt. I denne disciplin konkurrerer ekvipagerne om at tilbagelægge op til 160 km på én dag eller 80 km/dag over tre dage. Distanceridtet er opdelt i mindre etaper, og efter hver etape er der er indlagt et obligatorisk dyrlægetjek samt en hvileperiode, hvor hesten tildeles foder og vand. Dyrlægen vurderer ved hvert tjek, om det er forsvarligt at lade hesten forsætte i løbet eller om ekvipagen skal udgå fra konkurrencen. Gennemførselsprocenten varierer afhængig af ridtets længde og sværhedsgrad, men er desværre ofte under 50 %. Disse heste udsættes altså for kraftig fysisk anstrengelse, men der vides kun lidt om hvordan det påvirker hestens krop.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at undersøge effekten af langvarig motion i form af distanceridning på hestens hjerte. Findes Derudover er projektet inddelt i tre faser med hver deres specifikke formål:

Fase 1

- Undersøge forekomsten af rytmeforstyrrelser og variationen i hjertefrekvens hos distanceheste i hvile og under træning

- Undersøge distancehestenes puls ved forskellige hastigheder samt hvor hurtigt pulsen falder efter arbejde i forbindelse med intervaltræning.

Fase 2

- Undersøge forekomsten af rytmeforstyrrelser og eventuelle ændringer i hjertefrekvens variationen under og efter distanceridt på 80-160 km

- Undersøge sammentrækningsevnen af hjertemuskulaturen før, under og efter distanceridt på 80-160 km

Fase 3

- Foretage samme undersøgelser som under Fase 2, men under påvirkning af udfordrende klimaforhold med høj luftfugtighed og høje temperaturer

Projektperiode

Nov. 2010 - Nov. 2013

ID: 22873246