Andreas Høeg Clemmensen

Andreas Høeg Clemmensen

Akademisk medarbejder FU

Primære forskningsområder


Cluster for Molecular Imaging
beskæftiger sig med udvikling og anvendelse af nye billeddannende metoder med positron emissions tomografi (PET) indenfor kræft og hjerte-kar-sygdomme.

ID: 38132844