Adam Mandrup Timmermann

Adam Mandrup Timmermann

Studerende

Biomedicinsk Institut, Nyre- og Karforskning
Blegdamsvej 3
København N.

E-mail: adam.timmermann@sund.ku.dk

Arbejdsområde
Vascular Modeling Laboratory