Forskning på BMI – Københavns Universitet

Biomedicinsk Institut > Forskning på BMI

Forskning på BMI

Målet med vores forskning er at skabe ny viden, som kan bruges til forebyggelse og behandling af sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme, fedme og kræft.

Forskningsgrupper

Forskning sker i de mange forskningsgrupper på Biomedicinsk Institut. På vores engelske website for du et samlet overblik voer forskningsgrupper og temaer på instituttet.

» Se forskningsgrupper på det engelske website

Forskningsmetoder

  • Grundlæggende molekylære og cellebiologiske  studier                                                                     
  • Fysiologiske og metaboliske studier af organer
  • In vitro og in vivo i den intakte organisme
  • Sunde og patologiske tilstande

Tværfaglig forskning

Vores forskere på BMI er involveret i en række tværfaglige og tværfakultære initiativer.

Forskningscentre og netværk 

Forskere fra BMI er en del af følgende forskningscentre og netværk:

» Metabolismecenteret
» Center for Sund Aldring
» Center for Medical Research Methodology
» Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA)
» LOM - strategisk platform for livsstil, fedme og metabolisme forskning

2016-projekter & EU-projekter

Forskere fra BMI er en del af følgende 2016-projekter og større tværgående EU-projekter:

2016-projekter
» Living with Statins (SUND, SAMF, HUM)
» Governing Obesity (SUND, SCIENCE, HUM, JUR)
» Dynamical Systems (SCIENCE, SUND, SAMF)
» Copenhagen Women Study (SUND, SCIENCE, HUM)

EU-projekter
» AFIB TrainNet

Core faciliteter

Core faciliteter er faciliteter med specielt udstyr og specielle kompetencer. De er tilgængelige for forskergrupper på Københavns Universitet, men også for forskere fra andre universiteter og fra hospitaler. Forskere fra BMI er en del af følgende core faciliteter:

» Core Facility for Integrated Microscopy (CFIM)
» Rodent Metabolic Phenotyping Center
» Core Facility for Zebra Fish