Gitte Hasselbalch Hansen

Gitte Hasselbalch Hansen

Ingen jobbeskrivelse

Biomedicinsk Institut, Cluster for Molecular Imaging
Blegdamsvej 3
København N.

E-mail: gitte.hansen@sund.ku.dk

Arbejdsområde
Cluster for Molecular Imaging