Nitratudvaskning fra skovarealer - model til risikovurdering (SkovNitrat)

Research output: Book/ReportReportResearch

Documents

Nitratudvaskningen fra skove er generet lavere end fra landbrugsarealer, fordi der ikke gødes i skovene. Men øget luftforurening med kvælstof bl.a. fra landbruget medfører øget nitratudvaskning fra skove. De højeste udvask¬ninger forekommer i småskove og i skovkanter ved husdyrbrug.
Rapporten beskriver de vigtigste forhold og processer, der er afgørende for mængden at nitratudvaskning fra skov: kvælstofdeposition, kvælstofoptag i træerne og akkumulering af kvælstof i jorden samt vandkredsløbet i skov. Rapporten sammenfatter også viden om nitratudvaskning fra juletræer og pyntegrønt. For at kunne vurdere nitrat¬udvaskningen fra skov¬ i drikkevandsområder er der udviklet en simpel bereg¬nings¬model (SkovNitrat). Rapporten beskriver og dokumenterer modellen.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavns Universitet
Volume46
Number of pages43
Publication statusPublished - 2008
SeriesArbejdsrapport Skov & Landskab

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 230038393