Strategi for Biomedicinsk Institut 

Baseret på KU's strategi 2023 –Talent og samarbejde– har instituttet udarbejdet en mål- og handleplan, som skal danne retningen for BMI's strategi de næste fem år.

Strategien består af fire spor, inden for hvilke vi har opsat en række mål. Instituttets mål for 2018/2019 er:

1. Forskning. Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabelig talent

 • At udvikle og anvende et internationalt anerkendt og attraktivt rekrutterings- og karrieresystem
 • At udvide rammerne for talentudvikling på alle karrieretrin

​2. Uddannelse. Tættere kobling til forskning og praksis

 • At skabe gode rammer for at samtlige fagmiljøer kan bidrage til forskningsbaseret undervisning på uddannelserne
 • Klar anerkendelse af fremragende undervisning
 • At styrke de ansattes undervisningsfærdigheder, herunder digitale færdigheder, og sikre vidensdeling på tværs af fagområder

3. Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt

 • Udvikle vores dialog med industrien og kliniske partnere for at identificere relevante samarbejdspartnere
 • At gøre eksterne interessenter bevidste om værdigen af instituttets forskning og uddannelse
 • At afdække efterspørgslen efter videreuddannelse rettet mod industriens og den kliniske sektors behov

4. Ét samlet og fokuseret universitet. Organisation, medarbejdere og fysiske rammer

 • At være en attraktiv arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, ved aktivt at fremme vidensdeling, kreativitet, arbejdsglæde og indflydelse
 • At tilbyde støtte af høj kvalitet og den bedst mulige infrastruktur på BMI
 • At sikre, at administration og ledelse på BMI har passende kvalifikationer og handler ud fra følgende principper: 1) besvarer henvendelser hurtigt, 2) enkelthed og relevant og 3) imødekommenhed og venlighed