Strategi – Københavns Universitet

Strategi for Biomedicinsk Institut 


BMI's strategi bygger på SUNDs strategi - viden til sundhed - og sætter retningen for Institutet.

Strategien består af fire spor, inden for hvilke vi har opsat en række mål.

Forskning

Biomedicinsk institut leverer forskning af højeste kvalitet. Der er tale om grund­forsk­ning med et klart klinisk perspektiv, der søger at bidrage med ny viden til gavn for pa­tient­be­handlingen inden for en bred vifte af forskningsområder. Forsknings­pro­fi­len er således af tværfaglig og translationel karakter.


Handlingsplan for forskning vedtaget i april 2016

 • Rekruttere og fastholde forskertalenter

 • Sikre attraktive, ambitiøse og dynamiske forskningsmiljøer

 • Sikre gode rammer for tværfaglig forskning med henblik på at adressere brede forskningstemaer og komplekse problemer

 • Fremme samarbejdet med klinikken og industrien

 • Styrke internationale forskningssamarbejder

 • Øge den eksterne finansiering af forskningen på BMI

Se handlingsplan for forskning med specifikke "Actions points"

Uddannelse

Vores mål er, at Biomedicinsk Institut skal levere en forskningsbaseret, klinisk relevant undervisning af høj kvalitet. Instituttets medarbejdere underviser på alle fakultetets uddannelser og såvel prægraduat som postgraduat.


Handlingsplan for uddannelse vedtaget november 2014

 • Etablere funktion som Viceinstitutleder for Undervisning
  Mål: Sikre en koordineret undervisningsindsats på institutniveau.
  Pr. 1 Januar 2016 blev lektor Nicole Schmitt udpeget til Viceinstitutleder for Undervisning.

 • Sikre kursuskvalitet
  Mål: Sikre up-to-date viden om jobprofil, forventninger og undervisningsværktøjer.

 • Sikre undervisningskvalitet
  Mål: Sikre/bevare et højt niveau af undervisningskompetencer

 • Rekruttere ph.d.-studerende og postdocs til undervisningsaktiviteter
  Mål: Involvering af ph.d.-studerende og postdocs i undervisningsaktiviteter som et uddannelses-element i overensstemmelse med ph.d.-retningslinjerne.

Se handlingsplan for Uddannelse med specifikke "Action points"

Samfundet

Vores mål er at Instituttets forskere skal have et godt samarbejde med industrien, og forskningen skal bidrage direkte og indirekte til værdiskabelsen i samfundet.


Der arbejdes på at udarbejde en handlingsplan.

Rammer

Instituttet skal være en attraktiv arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk, og medvirke til at fremme medarbejdernes kreativitet, arbejdsglæde og produktivitet. Instituttets medarbejdere skal være veluddannede, kompetente og motiverede til at yde de nødvendige indsatser. 

 Handlingsplan for Rammer vedtaget i september 2017

 • Instituttets overordnede kultur
  Mål: Aktivt fremme kreativitet, arbejdsglæde og produktivitet blandt medarbejderne. Være en attraktiv arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.

 • Institutstruktur
  Mål: Skabe de bedst mulige rammer for internationalt anerkendt biomedicinsk og klinisk relevant forskning, forskningsbaseret undervisning og formidling.

 • Undervisning
  Mål: Sikre rammer for undervisning af høj kvalitet på BMI.

 • Administration og ledelse
  Mål: Sikre at administrationen og ledelsen på BMI har de rette færdigheder og viden, er servicemindede, velintegrerede, ubureaukratiske og kan arbejde på både dansk og engelsk.

 • Fysisk infrastruktur
  Mål: Tilbyde forskningslaboratorier, kontorer og fælles faciliteter af høj kvalitet på BMI, herunder mødelokaler, opbevaringsplads (inkl. plads til frysere), stillerum, frokostområder og kontorer til forsknings- og specialestuderende.

 • Teknisk og administrativt personale
  Mål: Yde support af høj kvalitet på BMI.

Se handlingsplan for Rammer med specifikke "Action points"