Strategi for Biomedicinsk Institut 

Baseret på KU's strategi – Talent og samarbejde – har instituttet udarbejdet en mål- og handleplan, som skal danne retningen for BMI's strategi de næste fem år.

Strategien består af fire spor, inden for hvilke vi har opsat en række mål. Instituttets mål er:

1. Forskning. Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabelig talent

  • At udvikle og anvende et internationalt anerkendt og attraktivt rekrutterings- og karrieresystem
  • At udvide rammerne for talentudvikling på alle karrieretrin

​2. Uddannelse. Tættere kobling til forskning og praksis

  • At skabe gode rammer for at samtlige fagmiljøer kan bidrage til forskningsbaseret undervisning på uddannelserne
  • At styrke de ansattes undervisningsfærdigheder, herunder digitale færdigheder, og sikre vidensdeling på tværs af fagområder

3. Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt

  • Gå i dialog med industrien og kliniske partnere for at identificere relevante samarbejdspartnere
  • At gøre eksterne interessenter bevidste om værdigen af instituttets forskning og uddannelse

4. Ét samlet og fokuseret universitet. Organisation, medarbejdere og fysiske rammer

  • At være en attraktiv arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, ved aktivt at fremme vidensdeling, kreativitet, arbejdsglæde og indflydelse
  • Sikre god ledelse, støtte af høj kvalitet og den bedst mulige infrastruktur på instituttet