Ph.d. på BMI

Biomedicinsk Institut ansætter ca. 20-30 nye ph.d.-studerende om året. I alt er der på instituttet tilknyttet 50-70 studerende, som er i gang med en ph.d.-uddannelse.

Du kan selv søge et opslået ph.d.-projekt, eller du kan selv foreslå et forskningsprojekt i samarbejde med din vejleder. Herunder kan du læse mere om at være ph.d.-studerende på BMI:

 

Som ph.d.-studerende er du både studerende og samtidig ansat som forsker med løn. Du kan søge en ledig stilling, som slås op, eller du kan selv foreslå et forskningsprojekt sammen med en vejleder og søge penge fra andre institutioner og fonde som hel- eller delfinansiering.

 

 

Forskeruddannelsen er et 3-årigt heltidsstudium, som afsluttes med en videnskabelig afhandling. Når dette er gjort, har du opnået en akademisk ph.d.-grad. Uddannelsen er tilknyttet et universitet eller en anden højere uddannelsesinstitution, og adgangskravet for at søge er en afsluttet kandidateksamen. For medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet findes en prægraduat forskningsårsordning, hvor man kan tage et års orlov fra studiet til at udføre et mindre forskningsprojekt. Dette år kan meriteres med et halvt år på ph.d.-uddannelsen.

 

 

Uddannelsen består af et selvstændigt forskningsprojekt, og desuden skal du deltage i relevante kurser, du skal undervise, skrive artikler, på anden vis formidle viden, deltage i konferencer, og ofte vil du have tilknytning til flere aktive forskergrupper - gerne udenlandske.

 

 

På grundlag af det selvstændige forskningsarbejde skriver du en videnskabelig afhandling, der vurderes af et bedømmelsesudvalg. Afhandlingen skal du forsvares ved et offentligt forsvar.

 

 Læs alt om ph.d.-uddannelsen på Ph.d.-skolens hjemmeside.