Medarbejder på BMI

BMI's største styrke er vores medarbejdere

Instituttets styrke er den tværfaglige sammensætning af lægefagligt og naturvidenskabeligt uddannede molekylærbiologer, bioinformatikere, biokemikere, anatomer, fysiologer, endokrinologer, farmakologer, udviklingsbiologer og klinikere samt et stærkt team af laboranter, bioanalytikere og administrative medarbejdere. Sammensætningen af kompetencer skaber et levende miljø og muliggør integration mellem basal og klinisk forskning.

På uddannelsesområde markerer BMI's forskere sig ved at levere aktuel forskningsbaseret, klinisk relevant prægraduat undervisning, herunder vejledning, inden for feltet biomedicin på en række uddannelser og ved at undervise postgraduate studerende indskrevet på fakultetets forskeruddannelsesprogrammer. Yderligere er vores forskere aktive i en række centre, core faciliteter, og netværk.

Fokus på et godt arbejdsmiljø

På BMI forsøger vi hele tiden at skabe de bedste rammer for alle medarbejdere. Vores arbejdsmiljøudvalg arbejder for at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø og skabe gode rammer for det daglige arbejde på instituttet.

BMI lægger vægt på samarbejde

For at styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere har vi nedsat samarbejdsudvalget. Udvalget mødes hver anden måned og arbejder på, at:

  • Involvere kollegaerne i arbejdet med at nå arbejdspladsens mål og strategi
  • Fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning
  • Medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger på instituttet bliver opslået på KU's jobportal, der er opdelt i seks forskellige stillingskategorier. Se KU's jobportal