10. december 2020

To forskere modtager midler fra Novo Nordisk Fonden

Bevilling

Professor Nicole Schmitt og lektor Abigail Mackey-Sennels har modtaget midler fra Novo Nordisk Fondens pulje rettet mod excellente grundforskningsprojekter inden for biovidenskab og basal biomedicin.

Novo Nordisk Fonden har uddelt bevillinger på i alt 80 mio. kr. til 36 excellente grundforskningsprojekter inden for biovidenskab og basal biomedicin, og heraf er to af modtagerne fra Biomedicinsk Institut: Professor Nicole Schmitt og lektor Abigail Mackey-Sennels.


Professor Nicole Schmitt

Modtager i alt 1.837.287 kr.

Projekttitel: Cell-specific Dynamics of Inflammation and Atrial Fibrillation

 


Lektor Abigail Mackey-Sennels

Modtager i alt 954.190 kr.

Projekttitel: Rebuilding the human myotendinous junction piece by piece: understanding how muscle injuries are repaired


Inden for forskning er et bredt perspektiv og mangfoldighed et vigtigt fundament for at skabe nye videnskabelige gennembrud. Og kvalitet, bredde og mangfoldighed er præcis, hvad der samlet karakteriserer de 36 projekter inden for biovidenskab og basal biomedicin, der netop er blevet tildelt bevillinger på i alt 80 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden, siger: ”Vi har været meget imponeret over kvaliteten af de modtagne ansøgninger, som omfatter projekter, der afprøver nye ideer og hypoteser og udforsker nye opdagelser, og forskere, der tager chancer og afprøver andre veje. Disse bevillinger på op til 3 mio. kr. til grundforskningsprojekter af 1 til 3 års varighed er ikke kun et godt fundament for forskerne; de er også en uundværlig investering i forskning, da de danner grundlaget for innovativ udvikling og fremtidens sundhedsvidenskab.”

Ny bevillingsrunde i 2021
Fonden indkalder ansøgninger til projektstøtte i biovidenskab og basal biomedicin én gang om året, og næste ansøgningsrunde begynder i juni 2021 med frist for indsendelse den 2. september 2021.

Læs pressemeddelelsen fra Novo Nordisk Fonden