9. december 2020

To forskere modtager en forskningsinfrastrukturbevilling fra Carlsbergfondet

Bevilling

Professor MSO Alicia Lundby og lektor Hanne Borger Rasmussen har fået en forskningsstrukturbevilling fra Carlsbergfondet.

I år har to forskere fra Biomedicinsk Institut modtaget forskningsinfrastrukturbevillinger fra Carlsbergfondet, der i denne runde uddeler 67 millioner kroner under dette virkemiddel. Carlsbergfondets bestyrelse har i år prioriteret delt infrastruktur, der vil komme flere forskningsgrupper til gavn.

Carlsbergfondets forskningsinfrastrukturbevilling har til formål at understøtte indkøb og udvikling af forskellige former for forskningsinfrastruktur, herunder apparatur, registerdata, databaser, korpora og diverse forskningsværktøjer.

Professor MSO Alicia Lundby

Modtager 999.530 kr.
“The Cellular and Molecular Networks Underpinning Atrial Fibrillation”


Lektor Hanne Borger Rasmussen

Modtager 140.154 kr.
“A Toolbox of Optogenetic Probes for the Axon Initial Segment“
Se listen over alle bevillingsmodtagere på Carlsbergfondets hjemmeside