25. januar 2018

Studerende skal gentænke sundhedspleje på et nyt sommerkursus

Undervisning

Undervisere fra BMI har skabt et tværfagligt innovationskursus for kandidatstuderende i samarbejde med Copenhagen Health Innovation. Det ambitiøse forløb med cases og eksperter kører for første gang til sommer og tilmeldingen er netop åbnet.

Lektor Tine Alkjær har i samarbejde med lektor Jens Christian Brings Jacobsen og Copenhagen Health Innovation (CHI) skabt et nyt innovationskursus for kandidatstuderende med titlen ”Rethinking Healthcare – Innovation as a powerful driver”.

”Vi vil introducere metoder, modeller og teorier om innovation og bruge dem til at gentænke og genopfinde sundhedssektoren. Alt dette sker i tæt samarbejde med sundhedspersonale, der besøger sommerskolen og præsenterer aktuelle problemstillinger fra deres praksis,” fortæller Tine Alkjær om kurset.

Tine Alkjær var sidst år inviteret på studietur til Holland sammen med KU’s Innovation og entreprenørskabsnetværk for at besøge forskellige universiteter med innovationskurser. Efter turen fik Tine Alkjær inspirationen til at skabe et nyt kursus, hvor de studerende kunne opøve konkrete innovationskompetencer som problemløsning, kreativitet, tværfagligt samarbejde, selvinstruktion og ikke mindst kommunikation.

Kursets forløb er udtænkt i samråd med studerende, som blev inviteret til en workshop. For de studerende var det vigtigt, at et innovationskursus bliver meget konkret og baseret på cases fra den virkelige verden. På workshoppen var der bred enighed om, at kurset skal udbydes på tværs af uddannelser.

Læs mere om kurset