8. oktober 2020

Professor Andreas Kjær er en del af et nyt forskningssamarbejde omkring kræftkirurgi

Forskning

Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) lancerer fire nye Clinical Academic Groups (CAGs), der går på tværs af hospitaler og universiteter. Professor Andreas Kjær fra Biomedicinsk Institut er en del af et forskningssamarbejde inden for kræftkirurgi.

Bedre forebyggelse, mere præcise diagnoser og en effektiv behandling af patienter. Det er formålet med en CAG, der er et tværgående samarbejde mellem forskere og klinikere fra universiteter og hospitaler. Samarbejdet foregår på tværs af Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Nu føjes fire nye CAGs til GCHSP-partnerskabet og samler klinik, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling inden for multiresistente bakterier, kræftkirurgi, blodkræft og multiorgansvigt.

Fra Biomedicinsk Institut er professor Andreas Kjær en del af et samarbejde med professor Christian von Buchwald fra Rigshospitalet med fokus på kræftkirurgi.

Mere præcis og effektiv kræftkirurgi

Den grundlæggende udfordring for kræftkirurgien er at skelne kræftvæv fra normalt væv under en operation. Ofte opdages små mikroskopiske stykker af kræfttumor ikke, hvilket kan give tilbagefald af sygdommen. Lykkes det ikke at fjerne hele tumoren, kan kræftvævet kun til en vis grad fjernes med kemoterapi eller stråling. Men det er behandlinger, med ofte betydelige følgevirkninger, der kan påvirke patientens livskvalitet og funktionsdygtighed efterfølgende.

Professor Christian von Buchwald fra Rigshospitalet og professor Andreas Kjær fra Københavns Universitet vil udvikle en metode, der kan sikre en komplet fjernelse af kræftvæv og derved forbedre den kirurgiske kræftbehandling.  Med optisk billeddannelse hvor fluorescerende molekyler kobles til molekyler, der specifikt binder sig til kræftvæv, er der mulighed for at øge visualiseringen af kræften under operationen og opnå komplet fjernelse af kræftsygdommen.

 

Læs om de øvrige CAGs en i pressemeddelelse fra Region Hovedstaden