22. juni 2017

Flot pris til professor Mette Marie Rosenkilde

Mette Marie Rosenkilde blev den 21. juni belønnet med KFJ-prisen for sin skelsættende forskning i protein-receptorer. Mette modtager en pris på 1,5 millioner fra Kirsten og Freddy Johansens Fond.

Hvert år uddeler Kirsten og Freddy Johansens Fond priser og donationer til almennyttige formål, herunder til forskningsaktiviteter inden for lægevidenskaben. I år modtager to professorer fra SUND forskerpriserne.

Mette Marie Rosenkilde fra Biomedicinsk Institut modtager den såkaldte præ-kliniske pris for din skelsættende forskning i protein-receptorer med henblik på udvikling af nye lægemidler. Den anden prismodtager er Bente Klarlund, der modtager den såkaldte kliniske pris for fundet af, at musklerne producerer hormonlignende stoffer under fysisk aktivitet.

Blokerede for HIV
Professor Mette Marie Rosenkilde har forsket i de betydningsfulde G protein-koblede receptorer – de små ”antenner,” der sidder uden på menneskeceller. Hun har altid haft et grundforskningsperspektiv på receptorerne. Derfor har meget af hendes arbejde handlet om at kortlægge, hvordan de udtrykkes samt deres natur og mekanismer. Især hvordan stoffer binder til receptorerne, hvilken effekt det har, og om denne kan udvikles til at lave nye lægemidler.

Mette Marie Rosenkilde har blandt andet undersøgt receptorer, der regulerer immunsystemet. Her har hun beskrevet en metode til at blokere for HIV’s indtrængen i celler. Hun har også beskrevet, hvordan man med andre stoffers påvirkning af receptorerne kan forhindre herpesvirus i at sprede sig.

Har haft heldet med sig
Derudover har hun vist, hvordan man ved at påvirke en specifik receptor kan hæmme deponering af fedt i kroppen og kontrollere blodsukkeret. Det tester hun i øjeblikket med henblik på udvikling af lægemidler, der kan have lige netop denne fedthæmmende effekt.

Hun var også den første, der lavede en indgående beskrivelse af en fedt-receptor, som Epstein Barr-virus opregulerer voldsomt, og som synes at være koblet til udvikling af metaboliske sygdomme. Hun har for nyligt vist, at denne receptor kan spille en væsentlig rolle for udviklingen af kronisk lymfatisk leukæmi.

”Jeg er meget glad for at blive belønnet med denne pris – især fordi den belønner mig for min grundforskning. For i en vis forstand har jeg været heldig med, at lige præcis de receptorer, jeg har interesseret mig for, har vist sig at være koblede til nogle store og vigtige sygdomme,” siger Mette Marie Rosenkilde

Læs mere i nyheden på sund.ku.dk