12. november 2018

Nyt studie viser strukturen af membranprotein der indgår i det humane fedtstofskifte

Forskningsresultater

Sammen med sin forskningsgruppe har Pontus Gourdon vist molekylærstrukturen af et humant membranprotein, der er en nøgleregulator for hvordan fedt fjernes fra fedtceller. Opdagelserne kan åbne for udviklingen af nye behandlinger for fedme og diabetes. ​​​

Et nyt studie af lektor Pontus Gourdons forskningsgruppe har vist at human AQP10 er nøgleregulator i transporten af den lipolyse-afledte glycerol fra fedtceller, og de har samtidig bestemt molekylærstrukturen af proteinet. Derved har de vist, hvordan glyceroltransporten er reguleret af en uventet 'molekylær port'.

Sammen med eksterne samarbejdspartnere har Kamil Gotfryd, Julie Winkel Missel, Kaituo Wang og Pontus Gourdon fra Membrane Protein Structural Biology Group stået for studiet, og det er ifølge dem første gang, at en molekylærstuktur af et humant membranprotein er blevet bestemt i Danmark. "Vores opdagelser er vigtig grundforskning og giver en forståelse for de determinanter der styrer glyceroltransporten i sundhed og sygdom. Der skal yderligere forskning til, for at det kan bruges i translationel forskning" siger forskningsgruppeleder Pontus Gourdon.

Målet er at den nye opdagelse vil kunne medvirke til at finde nye behandlingsmuligheder for blandt andet diabetes og fedme.

Resultaterne er beskrevet i artiklen "Human adipose glycerol flux is regulated by a pH gate in AQP10", der udkommer i det prestigefyldte tidsskrift Nature Communications i dag.

Læs artikel