24. august 2018

Nyt projekt skal øge fysisk aktivitet blandt gravide kvinder

Forskningsprojekt

Et nyt forskningsprojekt af professor Bente Stallknechts gruppe har til formål at øge den fysiske aktivitet blandt gravide kvinder. Holdet bag projektet går snart i gang med at rekruttere gravide kvinder, som skal føde på Nordsjællands Hospital, Hillerød.

'FitMum' er et forskningsprojekt mellem forskere fra KU herunder særligt fra professor Bente Stallknechts gruppe, Nordsjællands Hospital i Hillerød, AU og DTU, som forsøger at øge fysisk aktivitet blandt gravide kvinder.

"Færre end fire ud af ti danske kvinder får dyrket de 30-minutters daglig aktivitet med moderat intensitet, som Sundhedsstyrelsen anbefaler," fortæller holdet bag projektet og forsætter "Med FitMum forsøger vi at øge den fysiske aktivitet blandt gravide kvinder samt finde ud af, hvordan gravide kvinder kan implementere fysisk aktivitet i deres hverdag".

Gennem aktivitetsmålere skal projektet følge tre grupper af gravide kvinder, som skal føde på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Den ene gruppe får tilbudt struktureret holdtræning, den anden gruppe en motiverende rådgivning understøttet af sundhedsteknologi og den sidste gruppe vil fungere som kontrolgruppe.

Resultaterne fra FitMum vil bidrage med evidensbaseret viden i form af nye, sundhedsteknologisk understøttede motionsprogrammer for gravide kvinder, der er effektive og simple at implementere, samt kan danne grundlag for optimering af anbefalinger for fysisk aktivitet under graviditeten. Håbet er at se en langtidseffekt af den øgede motion hos både mor og barn.

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, Copenhagen Center for Health Technology, Familien Hede Nielsens fond, Aase og Ejnar Danielsens fond, Beckettfonden samt Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital og Københavns Universitet.