31. august 2017

Nye bevillinger, september 2017

Bevillinger

Se hvilke forskere fra Biomedicinsk Institut, der har modtaget bevillinger inden for de sidste par måneder.

Lektor Morten Bækgaard Thomsen har modtaget 360.000 kr. fra Innovationsfonden til finansiering af erhvervs ph.d.-studerende Louise Lindbjerg Thisted i samarbejde med virksomheden Gubra i Hørsholm. Bevillingen indeholder 44 % overhead/administrationsbidrag.

Ph.d.-studerende Simon Veedfald har modtaget 580.000 kr. til projektet ”The effect of neurotensin on appetite and food intake”. Projektet udføres i samarbejde med Jens Juul Holsts gruppe samt Hvidovre Hospital. Bevillingen på 580.000 kr. er fordelt således, at 100.000 kr. er givet af Beckett Fonden og 480.000 kr. er givet af Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris fond. Herudover har Simon modtaget 100.000 kr. fra Augustinus fonden til sit udvekslingsophold ved University of Adelaide, Australien. Fondene indeholder ikke overhead/administrationsbidrag.

Professor Flemming Dela har modtaget 2.350.000 kr. fra Region Hovedstanden (Copenhagen Health Science Partners) til projektet ”Physical Activity and Sports in Clinical Medicine”. Projektet udføres i samarbejde med forskere fra bl.a. Science.

BMI har modtaget en tillægsbevilling til det ph.d.-uddannelsesprogram som BMI og SUND har med Den Danske Forskningsfond og virksomheden Nordic Bioscience. Bevillingen er på 1.650.000 kr. og dækker en fuldt finansieret ph.d.-studerende. Det samlede program indeholder herefter i alt 11 ph.d.-studerende, som alle er indskrevet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Bevillingen indeholder 10 % overhead/administrationsbidrag.