26. oktober 2016

Nye bevillinger, oktober 2016

Se hvilke forskere på Biomedicinsk Institut, der har modtaget bevillinger inden for de sidste par måneder.

Professor Andreas Kjær fra Afd. for Endokrinologisk Forskning har modtaget 1.000.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Tailored radionuclide therapy and PET imaging”. Bevillingen indeholder overhead/administrationsgebyr på 5 %.

Lektor Pontus Emanuel Gourdon fra Afd. for Celle og Metabolismeforskning har modtaget 1.500.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Unravelling glucose transceptors involed”. Bevillingen indeholder overhead/administrationsgebyr på 5 %.

Professor Andreas Kjær fra Afd. for Endokrinologisk Forskning har modtaget 360.000 kr. fra InnovationsFonden til et projekt, der omhandler ”Development and evaluation of novel immuno_PET”, der skal laves af Erhvervs-ph.d. Lotte Kellemann Kristensen. Bevillingen indeholder overhead/administrationsgebyr på 44 %.

Postdoc Lonnie Grove Petersen fra Afd. for Systembiologisk forskning har modtaget 480.000 kr. fra StatuManu ICP ApS til et projekt der omhandler Non-invasiv estimering af hjernens tryk.    

Lektor Morten Bækgaard Thomsen fra Afd. for Hjerte- og Kredsløbsforskning har modtaget 177.533 fra Fondation Juchum til et projekt der omhandler undersøgelse af rytmeforstyrrelser i diabetiske. Bevillingen indeholder overhead/administrationsgebyr på 10 %.

Ph.d.-studerende Nicolai Wewer Albrechtsen fra Afd. for Endokrinologisk Forskning har modtaget 100.000 kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond til delvis dækning af apparatur og drift i projektet ”Nye aspekter af insulins virkning på fedtceller ved et højteknologisk approach”.

Professor Flemming Dela fra Afd. for Systembiologisk Forskning har modtaget 100.000 kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond til driftsudgifter i projektet ”Forbedring af b-celle funktionen hos patienter med type 2 diabetes”.