04. maj 2017

Nye bevillinger, maj 2017

Se hvilke forskere fra Biomedicinsk Institut, der har modtaget bevillinger inden for de sidste par måneder.

Professor Birgitte Holst har modtaget 2.356.750 kr. fra Takeda Pharmaceutical til projektet ”Broad Spectrum Protese inhibitors (BSSPi)”. Bevillingen indeholder overhead/administrationsbidrag på 44 %.
Professor Birgitte Holst har også modtaget 453.790 kr. fra Novo Nordisk Fondens pre-seed program til projektet ”Co-administration of neurotensin and GLP-1”. Bevillingen indeholder ikke overhead/administrationsbidrag.

Lektor Helena Dominguez har i samarbejde med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital modtaget en 4-årig bevilling fra Innovationsfonden til projektet ”Reaching the Frail Elderly (REAFEL)”. Projektet vil blive udført delvist i samarbejde med Biomedicinsk Institut, som har modtaget 900.000 kr. af bevillingen. Læs mere om projektet

Adjunkt Camilla Stampe Jensen har gennem et samarbejde med Århus Universitet modtaget 290.000 kr. fra Århus Universitet. Bevillingen omfatter primært midler til finansiering af egen løn og indeholder herudover ikke overhead/administrationsbidrag.

Lektor Pontus Gourdon har modtaget 2.056.388 kr. fra NordForsk til ”The Nordic Neutron Science Programme”. Bevillingen er del af en større koordinatorbevilling, hvor Pontus Gourdon og hans forskningsgruppe er med som partner i projektet, der løber frem til 2020.  Midlerne skal hovedsageligt bruges til ph.d.-løn og driftsudgifter. Bevillingen indeholder overhead/administrationsbidrag på 44 %.

Lektor Pontus Gourdon har desuden modtaget 700.000 kr. fra Lundbeckfonden til projektet ”Co(ll)-transporting P-type ATPass”. Midlerne skal primært bruges til postdoc-løn. Lundbeckfonden giver ikke midler til overhead/administrationsbidrag.

Til et stort samarbejdsprojekt har lektor Nicole Schmitt sammen med hovedansøger Professor Lars Ellgard  fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet modtaget 5.583.746 kr. fra Det Frie Forskningsråd - Teknologi og produktion. Projektet vil undersøge "Designer venoms for discovery of novel bioactive compounds". Den del af projektet, der anvender zebrafisk modeller, vil blive udført på Biomedicinsk Institut.  

Lektor Marianne Nissen Lund har modtaget 5.903.427 kr. fra det Frie Forskningsråd (FTP) til projektet ”Inhibition and control of Maillard reactions in dairy foods by plant polyphenols”. Projektet vil blive udført i samarbejde med Ole H. Mortensen fra BMI og Dennis S. Nielsen fra FOOD. Bevillingen indeholder overhead/administrationsbidrag på 44 %.

Professor Michael Davies har modtaget 2.576.828 kr. fra Det Frie Forskningsråd (FTP) til projektet ”Oxidation: an evil, but also a necessity for functional extracellular matrix?”. Bevillingen indeholder overhead/administrationsbidrag på 44 %.