15. januar 2019

Morten Bækgaard Thomsen og Charlotte Mehlin Sørensen får flot bevilling fra Novo Nordisk Fonden

bevilling

Lektor Morten Bækgaard Thomsen og lektor Charlotte Mehlin Sørensen fra Biomedicinsk Institut har fået 8 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til en ny infrastruktur på institut.

​​Lektor Charlotte Mehlin Sørensen og lektor Morten Bækgaard Thomsen har modtaget en infrastrukturbevilling fra Novo Nordisk Fonden på 8 mio. kr. Infrastrukturen skal etableres som en del af BMI's dyrefaciliteter på 16.5, og skal tilbyde brugerne nem og billig adgang til karakterisering af hjerte- og kredsløbsfysiologi i mus og rotter.

Idéen med projektet er at løfte arven fra den genetiske revolution op på et fysiologisk plan, og beskrive fænotypen i f. eks. genomodificerede dyr. Infrastrukturen skal forbedre rammerne for den sundhedsvidenskabelige forskning på et nationalt plan.

Faciliteten skal kunne optage og analysere EKG, blodtryk, kropstemperatur og fysisk aktivitet fra vågne mus og rotter i både korte og meget lange perioder.

Bevillingen er modtaget som en fællesbevilling til de to forskningsgruppeledere, der har ansøgt om bevillingen i et samarbejde på tværs af BMI's forskningsgrupper. Faciliteterne, som oprettes via projektbevillingen, vil derfor også kunne benyttes på tværs af instituttets forskningsgrupper, og derved øge muligheden for tværfaglige samarbejder.