23. november 2017

Marianne Nissen Lund har modtaget flot Sapere Aude-bevilling

Bevillinger

Lektor Marianne Nissen Lund, som er ansat delvist på BMI og delvist på Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), har modtaget en Sapere Aude-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til et projekt, der har til formål at skabe bedre fødevarekvalitet.

Marianne Nissen LundEt nyt projekt, der skal sikre at industriel fødevareforarbejdning ikke påvirker vores sundhed ved at udvikle bedre metoder til at karakterisere ændringer i fødevareproteiners struktur, er så innovativt at lektor Marianne Nissen Lund har modtaget en prestigefyldt Sapere Aude-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

”Ændringerne i proteinerne påvirker fødevarernes kvalitet ved at forandre fx smag, farve, lugt og tekstur. Det kan både være i positiv og negativ retning. Nogle af ændringerne kan medføre tab af vigtige aminosyrer og dermed føre til en forringet næringsværdi i fødevaren,” fortæller Marianne.

De nye metoder, som projektet skal udvikle, skal samtidig gøre det lettere at forske i, hvad forarbejdning af maden betyder for vores sundhed.

Marianne Nissen Lund er ansat delvist på BMI og delvist på Institut for
Fødevarevidenskab (FOOD). Marianne var 1 blandt i alt 5 forskere fra BMI, som
havde søgt om en Sapere Aude-forskningslederbevilling, hvilket giver BMI en
succesrate på 20 %. Den samlede succesrate for Sapere Aude-programmet var ved
denne uddeling på 7,5 %.

Læs hele nyheden op FOOD’s hjemmeside

Læs mere om Marianne Nissen Lunds forskning