04. september 2017

Månedens forskerportræt: Bo Hjorth Bentzen

Portræt

Lektor Bo Hjorth Bentzen fra Ion Channel Group har en stor interesse for hjerteforstyrrelser og ion-kanaler. Bo motiveres af at arbejde på innovative projekter med klare anvendelsesformål.

Ud over at være lektor på BMI er Bo Hjorth Bentzen en del af virksomheden Acesion Pharma, som fysisk er placeret på BMI. I samarbejde med Acesion Pharma arbejder Bo på et stort projekt støttet af en 4-årig bevilling fra Innovationsfonden. Projektet omfatter udviklingen af medicin til behandlingen af atrieflimmer (forkammerflimren), der er den hyppigste form for hjerterytmeforstyrrelse.

”Den medicin, der findes på markedet nu, virker ikke optimalt. Vi har derfor fået penge til at udvikle en ny type medicin, hvor vi går ind og blokerer en ion-kanal som primært findes i hjertes forkamre og på den måde behandle atrieflimmeren. Det går faktisk så godt med projektet, at vi regner med allerede at kunne afprøve medicinen på patienter inden for et år til halvandet” fortæller Bo om projektet, der på nuværende tidspunkt har været i gang i 2½ år.

Projektet har banet vejen for en række andre projekter, hvor de udnytter den viden og teknologi, som er opnået gennem innovationsprojektet. Herunder projekter, som har til formål at forstå, hvordan stoffet i den nye medicin rent molekylært får ion-kanaler til at lukke samt projekter, som sigter mod at forstå hvilke epigenetiske forandringer, der finder sted i forbindelse med atrieflimmer. Flere af projekterne laves i samarbejde med andre forskere fra BMI og med forskere fra andre institutioner.

”Jeg kan godt lide, at være involveret i mange projekter, men det er vigtigt for mig, at jeg kan se et klart anvendelsesformål med hvert projekt. Dét, at min forskning, om end på den lange bane, kan anvendes til noget specifikt og håndgribeligt som eksempelvis en ny type medicin, er helt klar dét, jeg finder mest motiverende” siger Bo.

Bo har en uddannelse som humanbiolog og har efterfølgende lavet en ph.d. om hjerterytmeforstyrrelser. Han har både erfaring med at arbejde inden for det private såvel som på uddannelsesinstitutioner.

Innovation Scout på BMI

Hvert institut på KU har en Innovation Scout, hvis formål er at promovere idéen om innovative forskningsprojekter, der kan åbne op for andre former for bevillinger og mulige samarbejder med industrien. I 2015 blev lektor Bo Hjorth Bentzen udpeget til at være Innovation Scout på BMI.

”Jeg brænder virkelig meget for at vise gode eksempler frem og finde de succeshistorier, der skal inspirere og vise andre, at der findes flere muligheder med ens forskning,” fortæller Bo og opfordrer samtidig folk til at kontakte ham, hvis de har en god historie at dele: ”Jeg er meget interesseret i at høre, fra folk, der har lavet noget innovativt såsom at starte sin egen virksomhed, startet nyt samarbejde med industrien, har fået penge fra f.eks. Innovationsfonden til at begynde et nyt projekt eller på andre måder har fået omsat sin forskning til noget anvendelsesorienteret.”.

Hvert år er Bo desuden med til at arrangere en alumne-aften med titlen ”Industry meets academia”, hvor tidligere medarbejdere på BMI, der nu arbejder i industrien, kommer og fortæller om deres arbejde. Formålet med arrangementet er at inspirere særligt ph.d.-studerende og postdocs til at se karrieremuligheder, men samtidig også styrke det netværk, som BMI har med industrien. I år finder arrangementet sted den 8. november kl. 15.00-18.30 i Mærsk Tårnet.

I rollen som Innovation Scout fungerer Bo også som rådgiver i forhold til muligheder, hvem man kan kontakte og hvor man kan finde hjælp til at komme videre med sine idéer. Bo kan kontaktes på bobe@sund.ku.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at dele din succeshistorie.