08. december 2017

Kursus i nyrer og urinveje vurderet til at være A-kursus

I forbindelse med evalueringen af undervisningen på Medicinuddannelsen i foråret 2017 er ’Kursus i nyrer og urinveje’, som Charlotte Mehlin Sørensen er kursusleder for, blevet vurderet til at være et A-kursus.

Kurset er vurderet til at være et A-kursus til inspiration for andre på baggrund af følgende:

  • Velstruktureret
  • Klare læringsmål
  • Brug af pædagogiske tiltag som shakespeak og handouts med opgaver
  • Forelæsninger evalueres flot
  • God styring og strømlining af SAU-undervisning

Institutleder Bente Stallknecht udtrykker stor glæde over det flotte resultat:
”Det er altid dejligt, når et kursus, hvor BMI har kursuslederskabet, bliver vurderet til at være et kursus til inspiration for andre. Der skal naturligvis lyde en stor ros til den samlede flok af undervisere på kurset, men særligt til Charlotte, der som kursusleder sætter retningen for kurset”.

På SUND anvendes følgende kategorisering af kurser:

  • A: Idékursus: Forhold på kurset kan tjene til inspiration for andre
  • B: Udviklingskursus: Den løbende udvikling kan foretages af kursusansvarlig i samarbejde med de involverede undervisere og undervisningsudvalg (i tilfælde hvor et sådant er etableret) samt evt. i samråd med institutleder uden behov for særlig indsats fra studienævnet.
  • C: Indsatskursus: Anmodning om særlig indsats fra studienævnets side.