12. maj 2021

Jonas Isaksen modtager EliteForsk rejsestipendium

TALENT

Ph.d.-studerende Jonas Isaksen fra forskningsgruppen Experimental Cardiology har modtaget et EliteForsk rejsestipendium fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det eftertragtede stipendium støtter Jonas’ rejse til forskningsinstitutionen Simula i Oslo.

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år rejsestipendier til unge forskere på landets universiteter i det prestigefulde støtteprogram EliteForsk. Jonas Isaksen er den ene af 20 unge forskere i hele landet, der har modtaget et rejsestipendium. Stipendierne er på 200.000 kr. og støtter ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner.

Hjertekardiogrammer og demens

Jonas’ ph.d.-projekt har til formål at undersøge, om man ved hjælp af hjertekardiogrammer kan identificere personer med forøget risiko for at udvikle demens.

”EliteForsk-rejsestipendiet giver mig mulighed for at rejse til forskningsinstitutionen Simula i Oslo, som huser nogle af de dygtigste forskere i verden inden for machine learning (kunstig intelligens). Med machine learning kan jeg analysere hjertekardiogrammerne meget mere detaljeret, end jeg kan med klassisk statistik, og jeg får mulighed for at analysere samspillet mellem de forskellige komponenter af hjertekardiogrammet,” siger Jonas Isaksen.

Læs mere om rejsestipendierne og se alle modtagere på EliteForsk hjemmeside.