19. oktober 2015

Nye bevillinger, oktober 2015

Lektor Pontus Gourdon har i samarbejde med SCIENCE modtaget en bevilling på ca. 2,8 millioner fra det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom. Bevillingen er givet til forskning inden for ”Human aquaporins in health and disease”.

 

Ph.d.-studerende Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen har modtaget 100.000 kr. fra Augustinus Fonden. Midlerne vil blive brugt til forskning der omhandler ”Undersøgelse af hvilke mave-tarm hormoner som påvirker sukkerstofskiftet og appetitten i mennesker”.

 

Ph.d.-studerende Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen har modtaget 200.000 kr. fra Aase og Ejner Danielsens fond. Midlerne vil gå til forskning inden for ”Måling af mave-tarm hormoner til personaliseret behandling samt diagnostik af medborgere med sukkersyge”.

 

Lektor Henrik Hasseldam har modtaget 83.830 kr. fra Brødrene Hartmanns Fond samme beløb har han modtaget fra henholdsvis Dagmar Marshalls Fond og Civilingeniør Frode V Nyegaard og Hustrus Fond. Han har ligeledes modtaget 45.000 kr. fra Direktør Emil C. Hertz og Hustru Inger Hertz’ Fond. Pengene vil blive brugt til forskning inden for behandling af eksperimentelt induceret Multipel Sklerose med parasitten Trichuris suis.

 

Professor Thomas Mandrup Paulsen har modtaget et legat på 100.000 kr. fra Bjarne Jensens Fond, som vil gå til ph.d.-studerende Seyed Ghiasis forskning inden for ”Oxsidering og introksidering af RNA som årsag til beta-celle svigt ved type 2 diabetes”.