26. maj 2016

Nye bevillinger, maj 2016

Se hvilke forskere på Biomedicinsk Institut, der har modtaget bevillinger inden for de sidste par måneder.

 

Professor Jens Juul Holst har modtaget 3.000.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden til et projekt, der omhandler ”Appetite and metabolism regulation”.

Lektor Marie Kveiborg har modtaget 1,7 mio.kr. fra Kræftens Bekæmpelse til brug i perioden 2017-1018. Bevillingen er uddelt til projektet ”Udredning af essentielle ADAM proteinasers betydning i invasion og metastasering af tarmkræft”.

Tina Dahlby har modtaget 550.000 kr. fra Danish Diabetes Academy og 500.000 kr. fra Augustinus Fonden til sit kommende ph.d.-projekt “The role of CBP and EZH2 as molecular switches”. Tina er en del af Thomas Mandrup-Poulsens gruppe

Postdoc Annette Susanne Duelli har modtaget et WHRI FELLOWSHIP på 555.025 kr.

Lektor Signe Sørensen Torekov har modtaget 550.000 kr. fra Danish Diabetes Academy til finansiering af ph.d.-studerende Charlotte Janus.

Professor Thomas Jespersen har modtaget 120.000 kr. fra P. Carl Petersens Fond til finansiering af skolarstipendiat Laura Hundahl. Lauras projekt omhandler ”Behandling af akutte rytmeforstyrrelser ved blodprop i hjertet i en eksperimentel model”.

Postdoc Anna Lindeløv Vestergaard har modtaget 100.000 kr. fra Poul og Erna Sehested Hansens Fond til forskning med fokus på diabetes.

Ph.d.-studerende Nicolai Wewer Albrechtsen har modtaget 100.000 kr. fra Augustinus Fonden til et projekt der omhandler ”Insulins virkning på fedtceller”. Projektet er en del af et samarbejde mellem Joslin Diabetes Center, Max-Planck Instituttet og BMI.

Lektor Bolette Hartmann har modtaget 67.500 kr. fra P. Carl Petersens Fond til et Scolarstipendium.

Lektor Bolette Hartmann har modtaget 40.000 kr. fra Grosserer L.F. Foghts Fond til et projekt, der omhandler ”Knogleremodellering”.