14. marts 2016

Nye bevillinger, februar 2016

Se hvilke forskere på Biomedicinsk Institut, der har modtaget bevillinger inden for de sidste par måneder.

Professor Jens Juul Holst og medansøger Postdoc Berit Svendsen har modtaget 3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til projektet "Dissection of the mechanisms underlying secretion of appetite- and metabolism-regulating hormones from the gut".

Lonnie Grove har modtaget en postdoc-bevilling på 2.680.589 kr. fra Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom til projektet "Mechanisms for regulation of pressure and perfusion of the brain: new countermeasures and treatment prospective".

Professor Michael Davies har modtaget 493.920 kr. fra ‘the Committee on Exploratory Pre-seed Grants of the Novo Nordisk Foundation’ til projektet “Novel seleno sugars as modulators of inflammation and tissue damage”.

Ph.d.-studerende Nicolai Wewer Albrechtsen har modtaget et EliteForsk-Rejsestipendium på 200.000 kr. fra Uddannelse- og Forskningsministeriet.

Lektor Bo Hjorth Bentzen har modtaget 60.000 kr. fra Carlsbergfondet til konferencen "Ion Channel Symposium 2016".