13. januar 2016

Ny stor bevilling til forskning i immunometabolisme

Novo Nordisk Fonden har tildelt i alt DKK 80 millioner til to tværfaglige forskningsprogrammer til forskning i immunometabolisme. Signe Sørensen Torekov, Matthew Gillum og Jens Juul Holst fra BMI er en del af det ene program.

Lektor Signe Sørensen Torekov, adjunkt Matthew Gillum og professor Jens Juul Holst er i samarbejde med professor Torben Hansen fra Metabolismecenteret en del af forskningsprojektet: ”Discovery and validation of novel targets for therapy, characterization and response to treatment in immunometabolic diseases”. Halvdelen af den samlede bevilling, i alt 40 mio. kr., er tildelt projektet.

Projektets formål er at revidere den måde, man i dag betragter sygdomme inden for diabetesspektret. Dette gøres ved at foretage analyser af big data for at finde en årsagssammenhæng mellem inflammatoriske faktorer og udviklingen at type 2-diabetes og relaterede lidelser til analyse af molekylære og cellulære mekanismer til interventionsstudier.

Foruden de fire forskere fra Københavns Universitet er yderligere ti eksperter inden for områderne metabolisme og inflammation fra Oxford Universitet og Karolinska Instituttet en del af forskningsprogrammet.

Det andet forskningsprogram omhandler “Metabolites as drivers of inflammation in metabolic diseases” og involverer fra KU professor Thue W. Schwartz og professor Søren Skov.