8. maj 2014

Alsidig interesse for den aktive krop

Forskerprofil: Lige fra barnsben har professor Bente Stallknecht haft en brændende interesse for kroppen og dens mange udfoldelsesmuligheder inden for fysisk aktivitet. Den nysgerrighed har ført til banebrydende forskning i forebyggelse og behandling af sygdomme via træning.


Udover undervisning og forskning, er der et tredje ben, der er betydningsfuldt i mit arbejde, nemlig formidling, siger professor Bente Stallknecht. Fotos: Mikal Schlosser.

Først var det orienteringsløb, skiløb, badminton, vandring og bjergbestigning. Så blev det udvidet til at omfatte spinning, fitness, mountainbike og pardans. Der er ingen tvivl om, at begejstringen for fysisk aktivitet og sund livsstil har været og er stor hos den 49-årige professor Bente Stallknecht, og i dag går den tilmed hånd i hånd med hendes daglige arbejde. Her forsker hun i fysisk aktivitet og fedme, og aktuelt er hendes projekter fokuseret på udholdenhedstræning, appetitregulering, energibalance og insulinfølsomhed hos overvægtige mennesker. Derudover kan hun blandt andet bryste sig af at være studieleder for uddannelsen Civilingeniør: Medicin og Teknologi, ligesom hun er en talentfuld formidler og derfor en hyppig gæst i både danske og internationale medier.

Hvorfor valgte du at blive forsker?

Jeg har altid været interesseret i fysisk aktivitet, og jeg valgte at starte på medicin for at lære mere om, hvad der sker i kroppen, når man motionerer. Det er det, der driver min nysgerrighed og virkelyst. Dengang overvejede jeg også at blive fysioterapeut eller læse idræt, men jeg følte, medicinstudiet gav flest muligheder. Allerede tidligt i studieforløbet var jeg fascineret af, at man kan bruge fysisk aktivitet til at forebygge og behandle sygdomme, og jeg fik også hurtigt mulighed for at gå forskningens vej. Jeg henvendte mig til en professor i fysiologi og fik lov at skrive en opgave. Jeg skulle træne rotter og stod og inddelte dem i to grupper. Den ene halvdel skulle svømme rundt i et badekar, og den anden halvdel skulle sidde inaktive i deres bure. Senere fik jeg blandt andet lov at kigge på, hvordan træningen havde ændret deres fedtvæv, og det var der, jeg for alvor fandt mit område – effekten af fysisk træning på fedtvævets metabolisme. Jeg blev ”bidt af en gal forsker” i den proces, fordi det var så spændende. I dag kan jeg se, at de videnskabelige artikler, der blev skrevet om emnet, bliver citeret igen, så emnet er aktuelt på ny. Jeg synes, det er sjovt at tænke på, at jeg som medicinstuderende har været med til at lægge grundstenene for den viden vi har om, at ”fat can be fit” – fedtvæv kan trænes.

Allerede første gang, jeg forskede, var jeg meget taknemmelig over muligheden. Jeg syntes, det var spændende og en stor, ny verden. Og sådan har jeg det egentlig stadig. Det at man udvider sin horisont, og hele tiden springer fra trin til trin, og at jeg kan stille de spørgsmål, der interesserer mig allermest og så selv blive klogere ved at forsøge at forske mig hen til et svar.


Som barn drømte Bente Stallknecht om at blive cirkusprinsesse, men i stedet blev det forskningens vej, hun valgte.

Hvad er dine karrieremæssige højdepunkter?

I 2001 fik jeg en fastansættelse som lektor, og det betød rigtig meget. I de første mange år af min karriere måtte jeg springe lidt til og fra, fordi jeg i perioder også havde klinisk lægearbejde samt blev mor til tre børn. Ældre kolleger har sagt, at man ikke kan lave en forskningskarriere og gå hjem klokken fire, men der har jeg sagt, at det skal blive løgn, og så har jeg gjort det. Jeg hentede mine børn klokken fire, og så sad jeg og arbejdede om aftenen, for mine børn skulle ikke se en mor, der altid sad bag computeren.

Titlen som lektor betød også, at jeg begyndte at undervise fast, og den del betyder rigtig meget for mig. Jeg er studieleder, har siddet i studienævnet for folkesundhedsvidenskabsuddannelsen og er også kursusleder for et stort kursus på tre uddannelser, så jeg bruger meget tid og energi på undervisningsdelen. Det betyder meget for mig at se de studerende vokse og blive dygtigere hele tiden, det er med til at gøre, jeg har lyst til at gå på arbejde hver dag. Rent forskningsmæssigt var min doktorafhandling en vigtig milepæl, og det samme gælder udnævnelsen til professor. Men det centrale for mig er dagligdagen og det at have en forskningsgruppe omkring mig. Jeg er ikke så motiveret af kors, bånd og stjerner. Forskningsverdenen er jo meget hierarkisk, men jeg er selv mere holistisk orienteret. Jeg synes, der er brug for alle uanset stillingskategori, hvis et forskningsprojekt eller en uddannelse skal lykkes. De værdier har jeg fra min mormor. Hun passede børn og hus, da jeg var barn, og lærte mig, at det var lige så lidt i orden, hvis jeg lavede pletter på hendes nyvaskede gulv, som hvis hun tegnede streger i mit stilehæfte.

Udover undervisning og forskning, er der et tredje ben, der er betydningsfuldt i mit arbejde, nemlig formidling. Jeg har ikke gjort så meget ud af det tidligere, men de seneste år har jeg forsøgt at komme efter det med optræden i pressen, videnskabsteater og populærvidenskabelige foredrag. Det er vigtigt for mig ikke bare at sidde i elfenbenstårnet, men at komme ud med min forskning til den brede befolkning, for der får man direkte feedback.

Hvad er dine vigtigste forskningsresultater?

Der er flere ting, jeg er stolt af, men blandt andet min doktorafhandling, hvor jeg viser, at fedtvæv kan trænes, og Training Per Se-projektet, hvor vi undersøgte, hvilken effekt træning i sig selv har på fedtvævet, når man ikke taber sig samtidig. Det er vigtigt for befolkningen at vide, at selvom de ikke nødvendigvis taber sig af træning, har det rigtig mange sundhedsfordele, og vi kan også se, at fedt og muskler bliver omfordelt, så man får en sundere kropsvægt. Jeg er også stolt af at have initieret det tværvidenskabelige Projekt FINE, hvor vi bl.a. fandt, at 30 minutters daglig træning giver et lige så effektivt tab af vægt og fedtmasse som en times daglig motion.

Hvad laver du, når du har fri?

Jeg skelner ikke så meget mellem arbejde og fritid, fordi forskningen også er min store passion privat, men jeg dyrker rigtig meget forskellig slags motion, og så betyder familie og venner meget for mig. Det er vigtigt med kontakt til omverdenen. Jeg kan huske, jeg fik tilbagemeldinger i anledning af min professortiltrædelsesforelæsning, hvor folk sagde, at det var dejligt at se, at man ikke nødvendigvis skal være totalt nørdet, målrettet og introvert for at blive professor, men at man også kan have en anden, mere holistisk og alsidig profil.