9. januar 2023

Benjamin Anderschou Holbech Jensen bliver lektor

Ny lektor

Per 1. februar udnævnes Benjamin Anderschou Holbech Jensen til lektor på Biomedicinsk Institut. Benjamin har været adjunkt siden juni 2021, hvor han etablerede sin forskningsgruppe efter at have modtaget en NNF Excellence Emerging Investigator-bevilling.

Benjamin Anderschou Holbech Jensen

Benjamin ansættes i en fast stilling på baggrund af instituttets åbne opslag. Benjamin vil fremover blive en del af forskningstemaet Endocrinology og Metabolism og vil få sin daglige gang på 12.2. Institutleder Cathrine Ørskov udtaler: "Jeg er glad for at kunne byde Benjamin velkommen som lektor på instituttet. Hans translationelle tilgang er et godt match til forskningen her på stedet.”

Benjamins forskning fokuserer på livsstilsinducerede forandringer af tarmbarrieren og immunsystemet som helhed og på at undersøge, hvordan faktorer i kosten, tarmens mikrobielle strukturer og immunsystemet forskellige steder i kroppen samarbejder om at orkestrere værts-responser både i og udenfor mavetarmkanalen. Benjamin har en særlig interesse i såkaldte ’beskyttelses peptider’ (tidligere kendt som antimikrobielle peptider) og deres indflydelse på det gensidige samspil imellem værten og mikrobiomet i udvikling, forebyggelse og behandling af kronisk inflammation. Benjamin og hans gruppe har udviklet eksperimentelle systemer, der er skræddersyet til at efterligne menneskelig sygdom med udækkede medicinske behov, først og fremmest for at forbedre vores molekylære forståelse af sygdomsprogression, men også for at identificere hierarkiske faktorer med terapeutisk potentiale.

Inden Benjamin blev adjunkt, var han international postdoc hos Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research og Laval University, QC, Canada. På baggrund af en NNF Excellence Emerging Investigator-bevilling inden for endokrinologi og metabolisme for sit projekt “Host-Microbe Mutualism in Diet-induced Liver Disease: When Friends Become Foes” etablerede Benjamin sin egen forskningsgruppe på Biomedicinsk Institut.

Om sin udnævnelse til lektor siger Benjamin: "Det er med stor ære og taknemmelighed, at jeg nu tiltræder som lektor på Biomedicinsk Institut. Det har været en drøm af dimensioner at vende tilbage til det danske forskningsmiljø på et institut, der i den grad hylder diversitet, undervisning og tværfaglig forskning. Den forskningsmæssige frihed har været en katalysator for gruppens rivende udvikling over de seneste år. Det forsknings- og undervisningsmæssige samarbejde der er i dette unikke miljø gør, at vi meget hurtigt kan tage grundvidenskabelige opdagelser fra laboratoriet og overføre dem til klinik og/eller industri, samt stimulere de næste generationer af lovende forskere og praktiserende læger, hvormed vores viden og erfaring kan komme ud og gøre gavn for samfundet som helhed med en enorm fart set i et globalt perspektiv."

Emner