18. april 2023

Andreas Mæchel Fritzen ansat som lektor ved Biomedicinsk Institut

NY LEKTOR

Fra den 1. april er Andreas Mæchel Fritzen ansat som lektor ved Biomedicinsk Institut. Andreas flytter fra Institut for Idræt og Ernæring, hvor han har været adjunkt siden oktober 2021.

Andreas vil blive ansat i en fast stilling på baggrund af instituttets åbne stillingsopslag sidste år. Andreas vil være en del af forskningstemaet Endokrinologi og Metabolisme og have sin daglige gang på 12.4.

Institutleder Cathrine Ørskov siger: "Vi ser frem til at byde Andreas velkommen og til hans spændende kompetencer inden for molekylær lipidmetabolisme, som han bringer med sig til instituttet. Hans translationelle tilgang passer rigtig godt med den forskning, der bliver lavet på instituttet."

Andreas' forskning fokuserer på de endokrine og molekylære mekanismer, der er involveret i metabolisk ligevægt. Andreas er særligt interesseret i reguleringen af lipidmetabolisme og samspillet mellem leveren og væv såsom skelet- og hjertemuskulatur, fedtvæv og hjernen. Han anvender både celle-, rotte- og menneskestudier og udnytter kost- og motionsinterventioner for at undersøge fysiologiske mekanismer. I øjeblikket arbejder Andreas på at fastslå, hvordan specifikke lipider, mellemkædede fedtsyrer, signalerer i kroppen på molekylært niveau og udfører deres fysiologiske virkninger.

Før Andreas blev adjunkt på Institut for Idræt og Ernæring, var han postdoc i laboratoriet hos David James på University of Sydney, Australien, takket være bevillinger fra Danish Diabetes Academy og Benzon Foundation.

På baggrund af et Novo Nordisk Foundation Excellence Emerging Investigator-legat inden for endokrinologi og metabolisme til sit projekt "Elucidating the molecular mechanisms orchestrating the health beneficial effects of medium-chain fatty acids", er Andreas desuden i gang med at etablere sin egen forskningsgruppe.

På Institut for Idræt og Ernæring har Andreas undervist i BSc- og MSc-kurser inden for humanfysiologi, træningsfysiologi, metabolisme og ernæring samt udviklet sit forskningsprogram. I fremtiden vil han bidrage til undervisningen på Biomedicinsk Institut inden for humanfysiologi og patofysiologi.

Angående sin udnævnelse som lektor på instituttet udtaler Andreas: "Det er med stor ære og taknemmelighed, at jeg nu tiltræder ved Biomedicinsk Institut. Jeg er begejstret for at være en del af et sådant tværfagligt, translationelt og spændende institut. Skiftet vil bestemt udvide omfanget af mit uafhængige forskningsprogram, og jeg håber, at mine forskningsinteresser, min molekylære fysiologi baggrund og mine erfaringer som underviser vil bidrage positivt til instituttets forskning og forskningsbaserede uddannelser. Jeg er særligt spændt på udsigten til at danne nye samarbejder med andre grupper inden for dette unikke miljø på instituttet. Dette vil støtte mit ønske om at bygge bro mellem vores grundlæggende videnskabelige opdagelser fra laboratoriet og oversætte dem til klinikken og/eller industrien."