14. juni 2016

Alicia Lundby har modtaget en Sapere Aude DDF-Forskningsleder-bevilling

Lektor Alicia Lundby har modtaget en Sapere Aude Forskningsleder-bevilling fra Det Frie Forskningsgråd på 7 millioner kr.

Titlen på Alicias projekt er ‘The Protein Interaction Landscape of Cardiac Diseases’. Om projektet fortæller Alicia:

“Hjerte-kar-sygdomme er den hyppigste årsag til sygelighed og dødelighed i den udviklede verden, og de medicinske udfordringer, vi står over for er stigende. Det overordnede formål med min forskning er at forbedre vores forståelse af de molekylære mekanismer bag hjertesygdomme for at skabe et grundlag for nye kliniske behandlingsstrategier”, siger Alicia og fortsætter:

”For at identificere nye sygdomsrelaterede proteiner vil mit team og jeg etablere en metodisk platform, der giver os mulighed for at måle hjerte-protein-protein interaktionsnetværk for hundreder af proteiner, der indgår i hjertesygdomme. Proteiner fungerer sjældent som enkelte enheder, men er snarere en del af større protein-komplekser af funktionelt indbyrdes afhængige proteiner. Derfor vil en kortlægning af protein-netværksarkitektur i hjertesygdom-proteiner repræsentere en strategi for at kunne identificere nye sygdoms-associerede proteiner samt centrale netværk, der ligger til grund for hjertesygdomme”, fortæller Alicia.

Om det primære mål med projektet siger Alicia:

”Vi sigter mod at skabe en omfattende vidensbase af kammer- og celle-specifikke hjerte-interaktionsnetværk, der i samspil med genetiske data, vil fremme vores viden om molekylære relationer i hjertesygdomme og dermed åbne døre for ny målidentifikation af medicin, og i det lange løb forbedret klinisk behandling.

Det Frie Forskningsråd uddeler i alt 18 Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillinger for en samlet sum af ca. 121 mio. kr.