Funding

The Department of Biomedical Sciences receives funding from a number of foundations and councils. At this page, you will find a list of some of the funding providers.

Picture with logos of funding providers

Additional funding providers:

 • Fonden til Lægevidenskabens Fremme
 • Deseireé og Niels Ydes Fond
 • Advokat Bent Thorbergs Fond
 • Arvid Nilssons Fond
 • Torben og Alice Frimodts Fond
 • Augustinus Fonden
 • Alfred Benzons Fond
 • Eva og Henry Frænkels Mindefond
 • Snedker Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond
 • Birthe og John Meyers Fond
 • Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis' Legat
 • Familien Hede Nielsens Fond
 • Gerda og Aage Haensch' Fond
 • Alfred Benzons Fond
 • Fonden af 17.12.1981
 • P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Poul og Erna Sehested Hansens Fond
 • Ingebord og Emanuel Jensens Mindelegat til videnskabelig forskning
 • Hans Skoubys og Hustru Emma Skoubys Fond
 • Michaelsen Fonden
 • Vera og Carl Johan Michaelsens Legat
 • Karen Elise Jensens Fond
 • Ketty og Ejvind Lyngsbæks Fond
 • Kathrine og Vigo Skovgaards Fond
 • Direktør Jacob Madsens og Hustru Olga Madsens Fond
 • Direktør Emil C. Hertz og Hustru Inger Hertz Fond
 • Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustrus Legat
 • Mindefonden for Alice Brenaa
 • Læge Ingrid Munkholms Legat
 • Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat
 • Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond
 • Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat