Debatartikel om Hanne Sanders bog: Bondevækkelse og sekularisering: en protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen påpeger, at Hanne Sanders kun vanskeligt kan sammenligne de svenske og danske vækkelser uden at inddrage den angloamerikanske vækkelsesreligiøsitet, som spiller en enorm rolle for udbredelsen af de svenske vækkelser i hele 1800-tallet og bl.a. resulterede i en omfattende frikirkedannelse i opposition til den lutherske Svenska Kyrkan. Den danske vækkelsesreligiøsitet resulterede i to store hovedregninger: grundtvigianismen og indre Mission, som begge forblev inden for den danske evangelisk-lutherske folkekirke. Det bliver særlig problematisk, når Hanne Sanders, som genstand for sin undersøgelse af de svenske vækkelser, netop vælger Skara  Stift i Vestsverige, eller netop dér hvor den Lutherske Schartauanske-vækkelse undtagelsesvist stod stærkt , mens hun eksemplificerer de danske vækkelser med Langeland eller netop et af de få steder, hvor den anglo-amerikanske vækkelsesreligiøsitet i form af baptismen, som en klar undtagelse i det danske vækkelsesbillede slog igennem. Hanne Sanders opdager derfor ikke, hvordan det forskelligartede hovedstrømningerne i de to landes vækkelsesmønster er, og hvordan det dertilhørende forskelligartede kristendoms-, menneske- og samfundsforståelse kom til at påvirke de to landes folkelige bevægelser og selvforståelse senere i århundredet.
Original languageDanish
JournalFortid og Nutid
Issue number3
Pages (from-to)130-139
Number of pages10
ISSN0106-4797
Publication statusPublished - 1997

    Research areas

  • Faculty of Theology - anglo american revivalist movements, social movements, sociology of religion, baptism, svenska kyrkan, folkekirken, lutheran revivalist movement, revivalist movements

ID: 2810182