Bevillinger

Biomedicinsk Institut modtager hvert år økonomisk støtte fra en række bevillingsgivere. Her på siden får du et overblik over et udvalg af fonde og råd, der har støttet vores forskning.


NordeaFonden


LundbeckFonden


Novo Nordisk fonden 


TrygFonden 

Diverse råd under Forsknings- og innovationsstyrelsen

 EU, 7th Framework Programme

Novo Nordisk 

Oticon Fonden

Hørslev-Fonden

Beckett Foundation

Meta Cure


European Foundation for the Study of Diabetes 

 


EU, 6th framework programme

Hjerteforeningen 


Aase og Ejnar Danielsens Fond

Fonden for diabetesforskning 


Danmarks Grundforskningsfond


Team Danmark

CarslbergFondet

Kulturministeriet 

Kræftens Bekæmpelse

Interleukin Foundation

Høreforeningen

Bristol-Myers Squibb

NeuroSearch A/S

Steno Diabetes Center

Fonden til Lægevidenskabens Fremme

Hjärnfonden 

Deseireé og Niels Ydes Fond

Advokat Bent Thorbergs Fond

Arvid Nilssons Fond

Torben og Alice Frimodts Fond

Augustinus Fonden

Alfred Benzons Fond

Eva og Henry Frænkels Mindefond

Snedker Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond

Birthe og John Meyers Fond

Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis' Legat

Familien Hede Nielsens Fond 

Gerda og Aage Haensch' Fond 

Alfred Benzons Fond

Fonden af 17.12.1981 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Poul og Erna Sehested Hansens Fond

Ingebord og Emanuel Jensens Mindelegat til videnskabelig forskning 

Hans Skoubys og Hustru Emma Skoubys Fond 

Michaelsen Fonden 

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat 

Karen Elise Jensens Fond 

Ketty og Ejvind Lyngsbæks Fond 

Kathrine og Vigo Skovgaards Fond 

Direktør Jacob Madsens og Hustru Olga Madsens Fond 

Direktør Emil C. Hertz og Hustru Inger Hertz Fond 

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustrus Legat 

Mindefonden for Alice Brenaa 

Læge Ingrid Munkholms Legat 

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat 

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond 

Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat