Line Alsøe Barington

Line Alsøe Barington

Gæsteforsker

Jeg blev Cand.scient. i Molekylær Biomedicin fra Københavns Universitet i 2014. Fra slutningen af 2014 til begyndelsen af 2015 var jeg ansat som forskningsassistent i Mette Rosenkildes gruppe, indtil jeg påbegyndte min PhD i hendes laboratorium i juni 2015.

Fokus for min forskning er kemokin- og kemokin-lignende receptorer, som er vigtige for migration af immunsystemets celler. Mit mål er at forstå, hvordan sådanne receptorer regulerer funktionen af især B-celler. Denne viden er vigtig for at forstå normal B-cellebiologi, men også for at forstå, hvordan dysreguleret receptorsignalering kan føre til udvikling af B-cellekræft.

ID: 135844713