Strategi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biomedicinsk Institut > Om Instituttet > Strategi

Strategi for Biomedicinsk Institut 


BMI's strategi bygger på SUNDs strategi - viden til sundhed - og sætter retningen for Institutet.

Strategien består af fire spor, inden for hvilke vi har opsat en række mål.

Forskning

Biomedicinsk institut leverer forskning af højeste kvalitet. Der er tale om grund­forsk­ning med et klart klinisk perspektiv, der søger at bidrage med ny viden til gavn for pa­tient­be­handlingen inden for en bred vifte af forskningsområder. Forsknings­pro­fi­len er således af tværfaglig og translationel karakter.


Handlingsplan for forskning vedtaget i april 2016

 • Rekruttere og fastholde forskertalenter

 • Sikre attraktive, ambitiøse og dynamiske forskningsmiljøer

 • Sikre gode rammer for tværfaglig forskning med henblik på at adressere brede forskningstemaer og komplekse problemer

 • Fremme samarbejdet med klinikken og industrien

 • Styrke internationale forskningssamarbejder

 • Øge den eksterne finansiering af forskningen på BMI

Se handlingsplan for forskning med specifikke "Actions points"

Uddannelse

Vores mål er, at Biomedicinsk Institut skal levere en forskningsbaseret, klinisk relevant undervisning af høj kvalitet. Instituttets medarbejdere underviser på alle fakultetets uddannelser og såvel prægraduat som postgraduat.


Handlingsplan for uddannelse vedtaget november 2014

 • Etablere funktion som Viceinstitutleder for Undervisning
  Mål: Sikre en koordineret undervisningsindsats på institutniveau.
  Pr. 1 Januar 2016 blev lektor Nicole Schmitt udpeget til Viceinstitutleder for Undervisning.

 • Sikre kursuskvalitet
  Mål: Sikre up-to-date viden om jobprofil, forventninger og undervisningsværktøjer.

 • Sikre undervisningskvalitet
  Mål: Sikre/bevare et højt niveau af undervisningskompetencer

 • Rekruttere ph.d.-studerende og postdocs til undervisningsaktiviteter
  Mål: Involvering af ph.d.-studerende og postdocs i undervisningsaktiviteter som et uddannelses-element i overensstemmelse med ph.d.-retningslinjerne.

Se handlingsplan for Uddannelse med specifikke "Action points"

Samfundet

Vores mål er at Instituttets forskere skal have et godt samarbejde med industrien, og forskningen skal bidrage direkte og indirekte til værdiskabelsen i samfundet.


Der arbejdes på at udarbejde en handlingsplan.

Rammer

Instituttet skal være en attraktiv arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk, og medvirke til at fremme medarbejdernes kreativitet, arbejdsglæde og produktivitet. Instituttets medarbejdere skal være veluddannede, kompetente og motiverede til at yde de nødvendige indsatser. 

 
Der arbejdes på at udarbejde en handlingsplan.